Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

24.07.2023

Ανακήρυξη Διευθυντή Εργαστηρίου Ενδοδοντίας του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής του Τμήματος Οδοντιατρικής

 

Στις 5 Ιουλίου 2023, και ώρα 10:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. διεξήχθησαν οι εκλογές, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Ενδοδοντίας με τριετή θητεία. Το Εργαστήριο Ενδοδοντίας ανήκει στον Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής (ΦΕΚ 1138/1997) στο οποίο υπηρετούν έξι (6) μέλη ΔΕΠ και είναι αυτοδύναμο σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 4957/2022.

Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενδοδοντίας είχε υποβάλει ο Καθηγητής κος Νικόλαος Κερεζούδης με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία».

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κύλησε ομαλά και δεν κατετέθη καμία ένσταση επ’ αυτής.

Ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Ενδοδοντίας του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κος Κερεζούδης Νικόλαος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων και εκλέγεται Διευθυντής του Εργαστηρίου.

 

Όργανο Διενέργειας Εκλογών

 Ο Διευθυντής του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής 

Καθηγητής Φοίβος Ν. Μαδιανός