Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

08.03.2024

Ανακήρυξη Διευθυντή Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής

 

Σήμερα, 06 Μαρτίου 2024, και ώρα 10:00 π.μ.-12:00 μ.μ. διεξήχθησαν οι εκλογές, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», για την ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής με τριετή θητεία. Η Κλινική Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος (ΦΕΚ 713/2021) στο οποίο υπηρετούν έξι (6) μέλη ΔΕΠ και είναι αυτοδύναμη σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 4957/2022.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κύλησε ομαλά και δεν κατετέθη καμία ένσταση επ’ αυτής.

Ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κος Νικητάκης Νικόλαος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων και εκλέγεται Διευθυντής της Κλινικής.

 

 Όργανο Διενέργειας Εκλογών

 Ο Διευθυντής του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

Καθηγητής Χρήστος Περισανίδης