Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

06.07.2023

Ανακήρυξη Εκπροσώπων Μελών ΔΕΠ των Τομέων στη Συνέλευση του Τμήματος

 

Τη Δευτέρα 3/7/23 και ώρα 10:00 π.μ.-14:00 μ.μ. διεξήχθησαν οι εκλογές, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κύλησε ομαλά και δεν κατετέθη καμία ένσταση επ’ αυτής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας εκλέγονται εκπρόσωποι μελών ΔΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 οι κάτωθι:

1ος  Τομέας – Εκλέγονται 2 εκπρόσωποι

 1. Βασίλειος Παπαϊωάνου
 2. Δημήτριος Χαλαζωνίτης

2ος Τομέας -  Εκλέγονται 7 εκπρόσωποι

 1. Γεώργιος Τζανετάκης
 2. Νικόλαος Κερεζούδης
 3. Αφροδίτη Κακάμπουρα
 4. Ευδοξία Πεπελάση
 5. Χρήστος Ραχιώτης
 6. Φοίβος Μαδιανός
 7. Σπυρίδων Βασιλόπουλος

 3ος Τομέας -  Εκλέγονται 3 εκπρόσωποι 

 1. Νικόλαος Πολυχρονάκης
 2. Στέφανος Κούρτης
 3. Νικόλαος Νικήτας Γιαννακόπουλος

 4ος Τομέας -  Εκλέγονται 5 εκπρόσωποι 

 1. Χρίστος Αγγελόπουλος
 2. Σπυρίδων Δαμάσκος
 3. Εμμανουήλ Βάρδας
 4. Κωνσταντίνα Θεολόγη-Λυγιδάκη
 5. Ευαγγελία Πιπέρη

 5ος Τομέας -  Εκλέγεται 1 εκπρόσωπος 

 1. Σπυρίδων Ζηνέλης