Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

11.10.2021

Ανακήρυξη Υποψηφίων στις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Προσθετικής του Τομέα Προσθετολογίας

Πρακτικό Οργάνου Διενέργειας Εκλογών 

για την ανακήρυξη υποψηφίων στις εκλογές ανάδειξης

Διευθυντή Εργαστηρίου Προσθετικής του Τομέα Προσθετολογίας

 

Σήμερα, 11.10.2021 το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Προσθετικής του Τομέα Προσθετολογίας, παρέλαβε την υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόμενου Αναπλ. Καθηγητή κ. Στέφανου Κούρτη, εξέτασε την εκλογιμότητα της και αφού την βρήκε σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017), τον ανακηρύσσει ως υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Προσθετικής του Τομέα Προσθετολογίας.

                                                             

 Όργανο Διενέργειας Εκλογών

 Η Διευθύντρια του Τομέα Προσθετολογίας

Καθηγήτρια Αναστασία Κοσιώνη