Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

24.05.2023

Απόσυρση Αίτησης Υποψηφιότητας του Καθηγητή κου Σ. Ζηνέλη για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

 

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 19 Μαΐου 2023, το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος του Τμήματος Οδοντιατρικής, παρέλαβε την υπ.αρ. 45941/18-5-2023 αίτηση απόσυρσης της υποψηφιότητας του Καθηγητή κου Σπυρίδωνα Ζηνέλη από την εκλογική διαδικασία.

Ως εκ τούτου, υποψήφιος για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος του Τμήματος Οδοντιατρικής είναι ο Καθηγητής κος Γεώργιος Ηλιάδης.

                                                                                                

 

 Όργανο Διενέργειας Εκλογών

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής


Καθηγητής Νικόλαος Γ. Νικητάκης

 

 

 


Αρχεία:
202305240842.pdf200 K