Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

04.05.2018

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Δ/ντή Εργαστηρίου Ορθοδοντικής

Σας γνωρίζουμε ότι ο Διευθυντής του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής, όρισε την Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές ανάδειξης Δ/ντή Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, αποτελούμενη από τους κ.κ.

Τακτικά Μέλη: Αικ. Καββαδία, Αναπλ. Καθηγήτρια
                     Ι. Σηφακάκης, Επίκ. Καθηγητής
                     Α. Αγουρόπουλος, Επίκ. Καθηγητής

Αναπλ. Μέλη: Η. Μπιτσάνης, Επίκ. Καθηγητής
                   Σ. Γκιζάνη, Επίκ. Καθηγήτρια
                   Δ. Εμμανουήλ, Επίκ. Καθηγητής

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 12.00μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Ε΄ Ορόφου (Α.Δ.Ε.Ο.) στο παλαιό κτήριο Οδοντιατρικής. Τους εκλογικούς καταλόγους, τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους θα παραλάβετε την ημέρα των εκλογών από τη Γραμματεία του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής


Ο Διευθυντής του Τομέα
Κοινωνικής Οδοντιατρικής

Βασίλειος Παπαϊωάννου
Αναπληρωτής Καθηγητής