Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

05.10.2018

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Προσθετικής

Συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Προσθετικής του Τομέα Προσθετολογίας. Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε την υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόμενου, εξέτασε την εκλογιμότητά της και την βρήκε σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α΄). Κατόπιν των ανωτέρω, ανακηρύσσει ως υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Προσθετικής του Τομέα Προσθετικής, το μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οδοντιατρικής, Καθηγητή κ. Γρηγόριο Πολυζώη.

 

Από την Εφορευτική Επιτροπή