Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

27.02.2024

Πρακτικό Εγκρισης Εισηγήσεων των Αιτήσεων Υποψηφιότητας στα Πλαίσια Υλοποίησης της Πράξης: "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-24 στο ΕΚΠΑ"

 

Εγκριση πρακτικού εισηγήσεων των αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-24 στο ΕΚΠΑ" για το επιστημονικό πεδίο "Κινητή Προσθετική".

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο.