Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

27.07.2020

Πρακτικό Εκλογικής Διαδικασίας για την Ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Ενδοδοντίας του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής.

Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 - 12:00 διεξήχθησαν εκλογές, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενδοδοντίας του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής, με τριετή θητεία.

Η εκλογική διαδικασία έληξε στις 12:00, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κύλησε ομαλά και δεν κατετέθη καμία ένσταση επ' αυτής.

Η υποψήφια για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Ενδοδοντίας του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής, Καθηγήτρια κ. Μαρία Γεωργοπούλου, συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων και εκλέγεται Διευθύντρια του Εργαστηρίου.


Η Διευθύντρια του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας & Θεραπευτικής

Μ. Γεωργοπούλου