Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

20.02.2024

Πρακτικό Οργάνου Διενέργειας Εκλογών για την Ανακήρυξη Υποψηφίων στις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή της Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

 

Σήμερα, Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024, το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή της Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής, παρέλαβε την υπ.αρ. 11747/09-02-2024 υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόμενου Καθηγητή κου Νικόλαου Νικητάκη, εξέτασε την εκλογιμότητα του και αφού την βρήκε σύμφωνη με τις διατάξεις άρθρου 48 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 114/04-8-2017) και του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης 123024/Ζ1/06-10-2022 (ΦΕΚ 5220/2022 τ.Β’), τον ανακηρύσσει ως υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή της Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής.

                                                                                               

  Όργανο Διενέργειας Εκλογών

 Ο Διευθυντής του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

Καθηγητής Χρήστος Περισανίδης