Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

18.06.2021

Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Προσθετολογίας

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής

για τις Εκλογές Ανάδειξης

Διευθυντή του Τομέα Προσθετολογίας

 

Συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Προσθετολογίας.

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε την υποβληθείσα αίτηση της ενδιαφερόμενης, εξέτασε την εκλογιμότητα και αφού έλαβε υπόψη της:

  • Τις διατάξεις Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄ άρθρο 27)
  • Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β΄) ΥΑ του ΥΠΕΘ

Κατόπιν των ανωτέρω, ανακηρύσσει ως υποψήφια Διευθύντρια για τον Τομέα Προσθετολογίας,  το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντιατρικής:

  • Καθηγήτρια, κα Α. Κοσιώνη.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή