Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

18.06.2021

Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής

για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή

του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

 

Συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος.

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε την υποβληθείσα αίτηση της ενδιαφερόμενης, εξέτασε την εκλογιμότητα και αφού έλαβε υπόψη της:

  • Τις διατάξεις Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄ άρθρο 27)
  • Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β΄) ΥΑ του ΥΠΕΘ

Κατόπιν των ανωτέρω, ανακηρύσσει ως υποψήφια Διευθύντρια για τον Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος, το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντιατρικής:

  • Καθηγήτρια, κα Ε. Κιτράκη

 

Η Εφορευτική Επιτροπή