Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

18.06.2021

Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής

για τις Εκλογές Ανάδειξης

Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

 

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος.

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε την υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόμενου, εξέτασε την εκλογιμότητα και αφού έλαβε υπόψη της:

  • Τις διατάξεις Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄ άρθρο 27)
  • Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β΄) ΥΑ του ΥΠΕΘ

Κατόπιν των ανωτέρω, ανακηρύσσει ως υποψήφιο Διευθυντή για τον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντιατρικής:

  • Καθηγητή κο Χ. Αγγελόπουλο

 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή