Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

24.04.2018

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής με τριετή θητεία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α΄)  "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις".

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής.

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Διδασκαλείας του Ε' Ορόφου (Α.Δ.Ε.Ο.) στο παλαιό κτήριο.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.