Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

23.10.2018

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ