Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

13.12.2021

Προκήρυξη Εκλογών του Τομέα Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος για Ανάδειξη Εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22a

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ.-11:00 π.μ., προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Εκπροσώπων του Τομέα Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος στη Συνέλευση του Τμήματος με ετήσια θητεία. 

 Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ»

Οι εκπρόσωποι των μελών ΔΕΠ του Τομέα μας στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν ως εξής:

Τομέας Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος Μέλη ένα (1)

  • Καθηγητές 1

 

H Διευθύντρια του Τομέα

Ευθυμία Κιτράκη, Καθηγήτρια

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο