Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

06.06.2018

Προκήρυξη για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής με τριετή θητεία


Συμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α') “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”

Προκυρήσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής.

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Διδασκαλίας του 5ου ορόφου (Α.Δ.Ε.Ο.), παλαιού κτιρίου

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.