Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

18.05.2023

Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών του Τμήματος Οδοντιατρικής

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου 

Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών του Τμήματος Οδοντιατρικής

 

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 05-07-2023 και ώρα 10:00-14:00.

Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα-ήτοι την Πέμπτη 06-07-2023 και ώρα 10:00-14:00 μεταξύ των υποψήφιων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή των υποψήφιων που ισοψηφούν στην πρώτη θέση.

Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα-ήτοι την Παρασκευή 07-07-2023 και ώρα 10:00-14:00 οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες για την ανωτέρω θέση, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (secr[at]dent.uoa[dot]gr) έως την Πέμπτη 08-06-2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη προκήρυξη.