Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

24.05.2023

Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Ενδοδοντίας του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής


Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Ενδοδοντίας

του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής του Τμήματος Οδοντιατρικής

 

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 05-07-2023 και ώρα 10:00-12:00.

Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα-ήτοι την Πέμπτη 06-07-2023 και ώρα 10:00-12:00 μεταξύ των υποψήφιων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή των υποψήφιων που ισοψηφούν στην πρώτη θέση.

Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα-ήτοι την Παρασκευή 07-07-2023 και ώρα 10:00-12:00 οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες για την ανωτέρω θέση, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, όπως υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τομέα (liana@dent.uoa.gr) έως την Πέμπτη 08-06-2023 ώρα 13:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς τον Διευθυντή του Τομέα, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (pmadian@dent.uoa.gr) το αργότερο δέκα (10) μέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών δηλαδή έως Δευτέρα 26-06-2023.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανοίξτε τη συνημμένη προκήρυξη.