Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

22.01.2019

Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής με τριετία θητεία

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου  2019 και ώρα 10:00 π.μ.-11:30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 5ου Ορόφου (Παλαιό Κτήριο).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.