Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

12.09.2018

Προκήρυξη για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Προσθετικής του Τομέα Προσθετολογίας

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α') “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”

Προκυρήσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Προσθετικής του Τομέα Προσθετολογίας.

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00μ.μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Ε΄ Ορόφου (Α.Δ.Ε.Ο.) στο παλαιό κτήριο.
 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.