Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

24.05.2024

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο "Νοσοκομειακή Οδοντιατρική"

 

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργική Στόματος  

Αριθμός προκήρυξης: 42826/09-05-2024

- Μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Νοσοκομειακή Οδοντιατρική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ40917

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  25-07-2024

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 1424/16-05-2024 (τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).