Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

13.06.2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας από εταιρείες εμπορίας οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων με το Κέντρο Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων (ΚΟΕ) του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2024

 

Το κέντρο Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων (ΚΟΕ) του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ενδιαφέρεται να συνάψει συμφωνία συνεργασίας τετραετούς (4ετούς) διάρκειας με εταιρείες εμπορίας οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων, οι οποίες θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον και οι οποίες θα πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται στη συνέχεια.

Σκοπός της συμφωνίας αυτής είναι η χρήση και εφαρμογή αποκλειστικά των εμφυτευμάτων των εταιρειών που θα επιλεγούν, για:

Α. τη θεραπεία των ασθενών του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ και,
Β. την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

Οι εταιρείες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για αυτή τη συνεργασία θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να συμφωνούν, στα ακόλουθα:

  1. Το σύστημα εμφυτευμάτων που εμπορεύονται να έχει επαρκή ερευνητική τεκμηρίωση με μακροχρόνιες κλινικές μελέτες παρακολούθησης τουλάχιστον 5 (πέντε) ετών. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών θα πρέπει να είναι δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με συντελεστή απήχησης (impact factor).
  2. Η κατασκευάστρια εταιρεία να δραστηριοποιείται στην παραγωγή του συστήματος εμφυτευμάτων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 (δέκα) ετών.
  3. Να υπάρχει συνεχής εμπορική αντιπροσώπευση του συστήματος στην Ελλάδα τουλάχιστον 5 (πέντε) ετών, μέχρι και σήμερα.
  4. Να παρέχεται από το σύστημα η δυνατότητα διαφόρων προσθετικών λύσεων αποκατάστασης (π.χ. επένθετης, κοχλιούμενης, συγκολλούμενης).
  5. Η εταιρεία να προσφέρει δωρεάν στο ΚΟΕ τα εμφυτεύματα με τις αντίστοιχες βίδες κάλυψης και επούλωσης, καθώς και τα απαιτούμενα χειρουργικά εργαλεία (τουλάχιστον 2 πλήρεις χειρουργικές κασετίνες). Επίσης, να παρέχει δωρεάν αντικατάσταση των τρυπάνων ή άλλων χειρουργικών εργαλείων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το κάθε σύστημα όσον αφορά στον αριθμό χρήσεών τους και όταν αυτά ζητηθούν από το ΚΟΕ.
  6.  Η εταιρεία να προσφέρει δωρεάν 2 σετ εργαλείων προσθετικής αποκατάστασης, τα δε προσθετικά εμφυτευματικά εξαρτήματα με έκπτωση τουλάχιστον 50% της τιμής τιμοκαταλόγου.
  7. Η εταιρεία να παρέχει δωρεάν τον εξοπλισμό (μοτέρ, εμφυτεύματα και προσθετικά εξαρτήματα, μοντέλα, υλικά κ.α.) για την εκπόνηση hands-on σεμιναρίων στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  8. Η εταιρεία να προσφέρει στο ΚΟΕ δωρεά ποσού 5.000 ευρώ ετησίως κατά τη χρονική διάρκεια των τεσσάρων (4) ετών της συνεργασίας.

Παρακαλούμε για την έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος έως και τις 30-6-2024, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία Οδοντιατρικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  secr@dent.uoa.gr. 

Μαζί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, που συνεπάγεται την αποδοχή των προαναφερόμενων όρων, θα πρέπει να κατατεθούν και τα απαραίτητα αποδεικτικά για την τεκμηρίωση των σημείων 1, 2 και 3.

Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Διοικούσα Επιτροπή του ΚΟΕ και θα επιλεγούν έως έξι (6) εταιρείες με βάση την επιστημονική τους τεκμηρίωση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Κέντρου Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων (ΚΟΕ) στο τηλέφωνο 210-7461133.

 

Φοίβος Μαδιανός
Καθηγητής Περιοδοντολογίας
Διευθυντής ΚΟΕ
Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ