Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

08.05.2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Οδοντοτεχνίκα Εργαστήρια που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Κλινική Συνολικής Αντιμετώπιση Ασθενή του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών 2017 – 2019

Κατά την προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής στην Ακίνητη και Κινητή Προσθετική και στα πλαίσια της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενή (ΚΣΑΑ) πραγματοποιούνται προσθετικές αποκαταστάσεις οι οποίες αποκτούν την συνεργασία με οδοντοτεχνικά εργαστήρια. Για το λόγο αυτό το Τμήμα Οδοντιατρικής προχωρά σε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια τα οποία επιθυμούν να αναλάβουν τις προαναφερόμενες οδοντοτεχνικές εργασίες.

 

 

Τα ενδιαφερόμενα εργαστήρια θα πρέπει:

Αδυναμία κατάθεσης των δικαιολογητικών, σας αποκλείει από τη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την κατάρτιση της λίστας, η Οδοντιατρική Σχολή, δια εκπροσώπων της, θα μπορεί να επισκέπτεται τα συνεργαζόμενα εργαστήρια στην έδρα τους.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ηλιάδης, Καθηγητής