Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

24.04.2015

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Συνεργασίας Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων με την Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών

 

Κατά την  προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής στην Ακίνητη και Κινητή Προσθετική, πραγματοποιούνται προσθετικές εργασίες σε ασθενείς, με συνέπεια, την απαίτηση συνεργασίας των φοιτητών με οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

Η Οδοντιατρική προχωρά σε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος  προς τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία επιθυμούν να αναλαμβάνουν τις προαναφερόμενες οδοντοτεχνικές εργασίες αποδεχόμενοι τις προϋποθέσεις και τους όρους, που περιγράφονται στη συνέχεια. 

Ο αριθμός των συνεργαζόμενων εργαστηρίων που θα αποδεχτούν τους όρους και θα επιλεγούν δεν είναι συγκεκριμένος, όπως και δεν προκαθορισμένος ή δεσμευτικός ο αριθμός προσθετικών εργασιών που θα αναλαμβάνει το κάθε εργαστήριο. Επίσης, ο φοιτητής έχει την ελεύθερη επιλογή του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου αλλά αυτό υποχρεωτικά θα πρέπει να ανήκει στη λίστα των συνεργαζόμενων εργαστηρίων.

Η διάρκεια της συνεργασίας αυτής θα είναι τα δύο (2) χρόνια, οπότε και θα επαναλαμβάνεται η διαδικασία της πρόσκλησης, η  οποία θα απευθύνεται και πάλι σε όλα τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

Τα οδοντιατρικά εργαστήρια που αποδέχονται το πλαίσιο συνεργασίας που περιγράφεται στο αρχείο «Προϋποθέσεις Συνεργασίας» καλούνται να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους, με την υπογραφή σχετικής δήλωσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έντυπα,  στη Γραμματεία της Σχολής (Θηβών 2, Γουδή, τηλ.: 2107461114, κα. Έφη Κουμουτσέα) μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαίου 2015. Αδυναμία κατάθεσης των δικαιολογητικών από κάποιο εργαστήριο το αποκλείει από τη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής.