Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

12.02.2020

Πρόσκληση για Eκδήλωση Eνδιαφέροντος Συνεργασίας από Εταιρείες Εμπορίας Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων με τη Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων (ΜΟΕ) της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ