Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Αναμόρφωση ΠΠΣ

Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) της Οδοντιατρικής Σχολής βρίσκεται υπό συνεχή διαδικασία εξέλιξης και βελτίωσης με ανάλογες παρεμβάσεις που προτείνονται από την Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) προς τη Συνέλευση και κατόπιν σχετικής συζήτησης και έγκρισης εφαρμόζονται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

H Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) της Σχολής έχουν θέσει ως στόχο την πλήρη αναμόρφωση του Π.Π.Σ με βάση τις επικαιροποιημένες ικανότητες που θα πρέπει να έχει ο απόφοιτος μέσα από τη διαμόρφωση των αντίστοιχων «μαθησιακών αποτελεσμάτων».
Η άντληση στοιχείων για την αναμόρφωση του Π.Π.Σ. γίνεται από πολλαπλές πηγές, με βασικότερες την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων (π.δ.38/2010, π.δ.51/2017)  στα οποία ανήκει και η Οδοντιατρική, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ένωσης Ευρωπαϊκών Οδοντιατρικών Σχολών (Association for Dental Education in Europe /ADEE) σχετικά με τις απαιτούμενες ικανότητες του Ευρωπαίου Οδοντιάτρου (The Graduating European Dentist: A New Undergraduate Curriculum Framework. Eur J Dent Educ 21 (S1); 2017). Άλλες πηγές άντλησης στοιχείων αποτελούν οι εκθέσεις της εξωτερικής αξιολόγησης, οι απόψεις των φοιτητών, των αποφοίτων και των επαγγελματικών φορέων, αλλά και οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Οδοντιατρικής Επιστήμης και της Παιδαγωγικής.

Οι επικαιροποιημένες ικανότητες και τα σχετιζόμενα «μαθησιακά αποτελέσματα» του απόφοιτου της Οδοντιατρικής Σχολής εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2018 και αποτελούν τη βάση για τη νέα πλήρη αναμόρφωση του Π.Π.Σ. που βρίσκεται σε εξέλιξη.