Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ ανά Κατηγορίες Μαθημάτων » Οδοντιατρικά Μαθήματα

Οδοντιατρικά Μαθήματα

Στα Οδοντιατρικά Μαθήματα εντάσσονται τα παρακάτω μαθήματα:

Τίτλος ΜαθήματοςΕξάμηνο

Εισαγωγή στην Οδοντιατρική και Ιστορία της Οδοντιατρικής

1ο εξάμηνο
Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος- Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία 2ο εξάμηνο
Οδοντιατρικά Υλικά 2ο εξάμηνο
Οδοντική Μορφολογία και Εισαγωγή στη Σύγκλειση 2ο εξάμηνο

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος Ι

3ο εξάμηνο
Κλινική Ασκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ) 3ο εξάμηνο
Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών 3ο εξάμηνο

Ακίνητη Προσθετική Ι

4o εξάμηνο
Κινητή Προσθετική I 4o εξάμηνο
Κλινική Ασκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ) 4o εξάμηνο
Οδοντική Χειρουργική Ι 4o εξάμηνο
Προληπτική Οδοντιατρική 4o εξάμηνο

Ακίνητη Προσθετική Ι

5o εξάμηνο
Ενδοδοντία Ι 5o εξάμηνο
Κινητή Προσθετική Ι 5o εξάμηνο
Κοινωνική Οδοντιατρική 5o εξάμηνο
Οδοντιατρική Αναισθησία 5o εξάμηνο
Οδοντική Χειρουργική ΙΙ 5o εξάμηνο
Περιοδοντολογία Ι 5o εξάμηνο
Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος 5o εξάμηνο

Ακίνητη Προσθετική Ι

6o εξάμηνο
Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος ΙΙ 6o εξάμηνο
Εμφυτεύματα Ι 6o εξάμηνο
Ενδοδοντία ΙΙ 6o εξάμηνο
Κινητή Προσθετική Ι 6o εξάμηνο
Κλινική Ασκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ), Κλινική Β’ & Γ’ ορόφου 6o εξάμηνο
Περιοδοντολογία ΙΙ 7o εξάμηνο
Στοματική Χειρουργική I 6o εξάμηνο

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

7o εξάμηνο
Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος ΙΙ 7o εξάμηνο
Ενδοδοντία ΙΙ 7o εξάμηνο
Κινητή Προσθετική ΙΙ 7o εξάμηνο
Κλινική Ασκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ) 7o εξάμηνο
Οδοντική Χειρουργική ΙΙ 7o εξάμηνο
Ορθοδοντική Ι 7o εξάμηνο
Παιδοδοντιατρική Ι 7o εξάμηνο
Περιοδοντολογία ΙΙ 7o εξάμηνο
Στοματική Χειρουργική ΙΙ 7o εξάμηνο
Στοματολογία Ι 7o εξάμηνο

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

8o εξάμηνο
Γηροδοντιατρική 8o εξάμηνο
Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι 8o εξάμηνο
Ενδοδοντία ΙΙ 8o εξάμηνο
Κινητή Προσθετική ΙΙ 8o εξάμηνο
Kλινική Ασκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ) 8o εξάμηνο
Νοσοκομειακή Οδοντιατρική 8o εξάμηνο
Οδοντική Χειρουργική ΙΙ 8o εξάμηνο
Ορθοδοντική ΙΙ 8o εξάμηνο
Παιδοδοντιατρική ΙΙ 8o εξάμηνο
Περιοδοντολογία ΙΙ 8o εξάμηνο
Στοματική Χειρουργική ΙΙ 8o εξάμηνο
Στοματολογία Ι 8o εξάμηνο
Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος 8o εξάμηνο

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

9o εξάμηνο
Ακτίνες laser στην Οδοντιατρική 9o εξάμηνο
Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ 9o εξάμηνο
Διαγνωστική & Ακτινολογία Στόματος ΙΙ 9o εξάμηνο
Εμφυτεύματα ΙΙ 9o εξάμηνο
Ενδοδοντία ΙΙ 9o εξάμηνο
Κινητή Προσθετική ΙΙ 9o εξάμηνο
Kλινική Ασκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ) 9o εξάμηνο
Κλινική Εφαρμογή Οδοντιατρικών Βιοϋλικών 9o εξάμηνο
Οδοντική Χειρουργική ΙΙ 9o εξάμηνο
Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου 9o εξάμηνο
Ορθοδοντική ΙΙ 9o εξάμηνο
Παιδοδοντιατρική ΙΙ 9o εξάμηνο
Περιοδοντολογία ΙΙ 9o εξάμηνο
Στοματική Χειρουργική ΙΙ 9o εξάμηνο
Στοματολογία ΙΙ 9o εξάμηνο

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

10o εξάμηνο
Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ 10o εξάμηνο
Διαγνωστική & Ακτινολογία Στόματος ΙΙ 10o εξάμηνο
Ενδοδοντία ΙΙ 10o εξάμηνο
Κινητή Προσθετική ΙΙ 10o εξάμηνο
Kλινική Ασκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ) 10o εξάμηνο
Οδοντική Χειρουργική ΙΙ 10o εξάμηνο
Περιοδοντολογία ΙΙ 10o εξάμηνο
Στοματική Χειρουργική ΙΙ 10o εξάμηνο
Στοματολογία ΙΙ 10o εξάμηνο