Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

ΜαθήμαΚατηγορίαΥπεύθυνοςη-Τάξη
Ανατομική IΙ (51066) Ειδικού υποβάθρου Αναπλ. Καθηγητής Θ. Τρουπής,
Εργαστήριο Ανατομίας
MED1587
Αρχές Βιοϋλικών (51503) Ειδίκευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων Καθηγητής Γ. Ηλιάδης,
Εργαστήριο Βιοϋλικών
DENT368
Ιατρική Φυσική (51047) Γενικού υποβάθρου Καθηγητής Π. Καραΐσκος,
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
MED684
Ιατρική Χημεία (51506) Γενικού υποβάθρου Καθηγήτρια Ε. Μπάσδρα,
Εργαστήριο Βιολογικής Xημείας
MED675
Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα Ι (51504) Ειδίκευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων Αναπλ. Καθηγητής Κ. Τόσιος,
Εργαστήριο Στοματολογίας
DENT587
Νευροφυσιολογία (51505) Ειδικού υποβάθρου Ακαδημαϊκός Καθηγητής Γ. Κόλλιας,
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας
MED1522