Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 9ου εξαμήνου » Στοματολογία ΙΙ (51094Α)

Στοματολογία ΙΙ

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Συντονιστής: Καθηγητής Ν. Νικητάκης
 • Εργαστήριο: Στοματολογίας
 • η-Τάξη DENT455

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει:

 • Να πραγματοποιεί διαγνωστική προσέγγιση επί τη βάσει σωστής λήψης, διερμηνείας του ιστορικού του ασθενούς και συσχέτισής του με τα κλινικά ευρήματα.
 • Να επιλέγει τις αναγκαίες συμπληρωματικές παρακλινικές εξετάσεις που μπορεί να απαιτούνται για τη διαγνωστική προσέγγιση σε κάθε ασθενή και να μπορεί να διενεργήσει μία μερική ή ολική βιοψία.
 • Να αξιολογεί τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης σε συνδυασμό με τα ευρήματα των συμπληρωματικών εξετάσεων του ασθενούς και να μπορεί να διακρίνει μία καλοήθη ή φλεγμονώδη βλάβη από μία κακοήθη εξεργασία.
 • Να εκτιμάει τα ιστοπαθολογικά και κυτταρολογικά ευρήματα σε σχέση με το στοματολογικό πρόβλημα του ασθενούς.
 • Να εφαρμόζει τη δέουσα εκάστοτε θεραπευτική αγωγή ή να καθοδηγεί τον ασθενή στην κατάλληλη ιατρική ειδικότητα.
 • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις στοματικές επιπλοκές από τη συστηματική φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς και να παρεμβαίνει για την αποκατάσταση της στοματικής υγείας.
 • Να μπορεί να παραθέσει στον ασθενή τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στο στόμα και να προτείνει μεθόδους πρόληψης.

Το μάθημα ανήκει σε ομάδα μαθημάτων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ομάδας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Επίδειξη κοινωνικής,επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Γενετικά σύνδρομα και δυσπλασίες του στόματος, των γνάθων, των σιαλογόνων αδένων και του προσώπου. Στοιχειώδεις παθολογικές εξεργασίες στο βλεννογόνο του στόματος. Διαγνωστική προσέγγιση των νόσων του στόματος. Διαγνωστική μεθοδολογία όγκων και κύστεων του στόματος. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική ελκωτικών αλλοιώσεων του στόματος. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική μελαγχρωματικών αλλοιώσεων του στόματος. Διαγνωστική μεθοδολογία ενδοοστικών βλαβών των γνάθων. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική παθήσεων των σιαλογόνων αδένων. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική φλεγμονωδών νόσων του στόματος. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική στοματικών εκδηλώσεων λοιμωδών νόσων. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική στοματικών εκδηλώσεων δερματοβλεννογόνιων νόσων. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική στοματικών εκδηλώσεων αυτοάνοσων νοσημάτων. Διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπευτική στοματικών εκδηλώσεων αιματολογικών νοσημάτων και στερητικών καταστάσεων. Πρόληψη καρκίνου του στόματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Σεμινάρια, Κλινική άσκηση, (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Εκπαιδευτικό βίντεο (DVD, CD, αναρτημένο στο διαδίκτυο)
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση (προφορική κατά την κλινική άσκηση)
 • Συμπερασματική προφορική αξιολόγηση κατά την κλινική άσκηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Σκλαβούνου Αλεξάνδρα, Παθολογία του Στόματος, Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα 2018.
 • Διαδραστικό DVD: Σκλαβούνου Αλεξάνδρα, Συνήθη νοσήματα του στόματος. Από τη στοιχειώδη βλάβη στη διάγνωση και στη θεραπεία. Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα 2018.