Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 10ου εξαμήνου (Παλαιό ΠΣ) » Οδοντική Χειρουργική II (51218Δ)

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Συντονιστής: Αναπλ. Καθηγητής Ε. Παπάζογλου
 • Εργαστήριο: Οδοντικής Χειρουργικής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι ικανός να:

 • Διαμορφώνει σχέδιο θεραπείας για συντηρητικές αποκαταστάσεις ασθενών με πολύπλοκα συνδυαστικά προβλήματα του οδοντικού τους φραγμού.
 • Να πραγματοποιεί αποκαστάσεις (άμεσες και έμμεσες) σε δόντια ζωντανά και ενδοδντικά θεραπευμένα με μεγάλη απώλεια οδοντικών ιστών.
 • Αποκαθιστά απλά αισθητικά προβλήματα με συντηρητικές αποκαστάσεις.
 • Προγραμματίζει μέσα στο συνολικό σχέδιο θεραπείας του ασθενή το χρόνο και τρόπο που θα πραγματοποιεί τις όποιες συντηρητικές αποκαταστάσεις.
 • Σχεδιάζει και τοποθετεί αποκαταστάσεις σε δόντια που θα καλυφθούν με στεφάνη ή θα είναι στηρίγματα γέφυρας.

Το μάθημα ανήκει σε ομάδα μαθημάτων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ομάδας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων προσθίων δοντιών με άμεσες και έμμεσες συντηρητικές τεχνικές. Αποκατάσταση δοντιών που θα παρασκευαστούν ως κολοβώματα. Αισθητικές άμεσες και έμμεσες. Αποκαταστάσεις οπισθίων δοντιών με εκτεταμένες απώλειες οδοντικών ιστών. Αντιμετώπιση καταγμάτων δοντιών.Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Κλινική άσκηση, Σεμινάρια Σχεδίου Θεραπείας (πρόσωπο με πρόσωπο) Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών οδηγών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση: Αξιολόγηση κλινικής πράξης με βάση κλινικά κριτήρια γνωστοποιημένα στους φοιτητές και αναρτημένα στην η-τάξη.
 • Τελική συμπερασματική αξιολόγηση:
  1. Τελική κλινική αξιολόγηση: (20% του τελικού βαθμού) με προφορική αξιολόγηση και αξιολόγηση κλινικής πράξης
  2. Τελική θεωρητική αξιολόγηση: (80% του τελικού βαθμού) με γραπτή αξιολόγηση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Κακάμπουρα Α. - Βουγιουκλάκης Γ. Βασικές Αρχές Οδοντικής Χειρουργικής. Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα, 2011.
 • Κακάμπουρα A. - Βουγιουκλάκης Γ. Συντηρητικές Αποκαταστάσεις-Κλινικός Οδηγός. Από τη διάγνωση στην αντιμετώπιση. Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα, 2010.