Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 10ου εξαμήνου » Ενδοδοντία ΙI (51215)

Ενδοδοντία ΙI

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα.
 • Συντονιστής: Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου
 • Εργαστήριο: Ενδοδοντίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει:

 • Να είναι ικανός να κάνει μια σωστή ενδοδοντική θεραπεία, σε απλά και μέτριας δυσκολίας περιστατικά.
 • Να μπορεί να αξιολογήσει την ποιότητα των ήδη υπαρχουσών ενδοδοντικών θεραπειών σύμφωνα με τα αποδεκτά συστήματα κλινικών κριτηρίων και να προτείνει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης σε συνεργασία με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα.
 • Να είναι ικανός να αντιμετωπίσει ενδοδοντικά περιστατικά σε διάφορες ομάδες ασθενών συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων.
 • Να χειρίζεται ασθενείς πάσχοντες από πόνο ενδοδοντικής προέλευσης και να παρέχει αποτελεσματική ανακούφιση από τα συμπτώματα.Να έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της επιστήμης των βιοϋλικών καθώς και της φαρμακολογίας σε σχέση με την ενδοδοντία.
 • Να έχει γνώση των αρχών και τεχνικών αντιμετώπισης του οδοντικού τραύματος.
 • Να αναγνωρίζει τα πιθανά ιατρογενή σφάλματα κατά την ενδοδοντική θεραπεία και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης τους.
 • Να γνωρίζει τις ενδείξεις της χειρουργικής Ενδοδοντίας και να μπορεί να επιλέξει μεταξύ συντηρητικής ή χειρουργικής θεραπείας για την αντιμετώπιση των αποτυχημένων ενδοδοντικών θεραπειών.
 • Να γνωρίζει τις μεθόδους λεύκανσης των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών.
 • Να μπορεί να συνεργάζεται με άλλους συναδέλφους για το συνολικό σχεδίασμά και την ολοκλήρωση της θεραπείας του ασθενή.
 • Να έχει κατανοήσει τα κριτήρια επιτυχίας-αποτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας και να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης.

Το μάθημα ανήκει σε ομάδα μαθημάτων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ομάδας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Διαγνωστική μεθοδολογία-επιλογή περιπτώσεων για ενδοδοντική θεραπεία. Μορφολογία πολφικής κοιλότητας (κλινική και ακτινογραφική εκτίμηση). Προσδιορισμός μήκους εργασίας. Χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων. Έμφραξη ριζικών σωλήνων. Συμβάματα κατά την χημικομηχανική επεξεργασία και την έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας. Αντιμετώπιση έκτακτων επώδυνων περιστατικών πολφικής και περιακρορριζικής αιτιολογίας. Μικροβιολογία στο χώρο της Ενδοδοντίας. Πολφική και περιακρορριζική φλεγμονή. Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Ενδοπεριοδοντικές βλάβες. Απορρόφηση οδοντικών ουσιών. Αντιμετώπιση δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο. Κατάγματα μύλης και ρίζας. Μετατοπίσεις των δοντιών. Αντιμετώπιση χρόνιων περιακρορριζικών αλλοιώσεων. Συστηματική χορήγηση φαρμάκων στην ενδοδοντία. Νέες τεχνολογίες στην Ενδοδοντία.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Κλινική άσκηση, Σεμινάρια Σχεδίου Θεραπείας (πρόσωπο με πρόσωπο) Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση: Αξιολόγηση κλινικής πράξης με βάση κλινικά κριτήρια γνωστοποιημένα στους φοιτητές και αναρτημένα στην η-τάξη.
 • Τελική συμπερασματική αξιολόγηση:
  1. Τελική κλινική αξιολόγηση: (20% του τελικού βαθμού) με προφορική αξιολόγηση και αξιολόγηση κλινικής πράξης
  2. Τελική θεωρητική αξιολόγηση: (80% του τελικού βαθμού) με προφορική αξιολόγηση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Α. Μόρφης, Μ. Γεωργοπούλου, Ν. Κερεζούδης, Σημειώσεις Ενδοδοντίας I, Εκδόσεις ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2018.
 • Μ. Γεωργοπούλου, Μ. Κεράνη, Κ. Κοζυράκης, Π. Πανόπουλος, Γ. Σίσκος, Μ. Χαμπάζ, Σημειώσεις Ενδοδοντίας II, Εκδόσεις ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2018.
 • Μ. Χαμπάζ, Άτλαντας-Οδηγός Βασικής Ενδοδοντίας, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα, 2012.
 • Β. Τσάτσας, Σύγχρονη Ενδοδοντία, Εκδόσεις Παρισιάνου Α, Αθήνα, 1988.
 • Baumann A. Michael, Rudolf Beer, Ενδοδοντολογία, Μετάφραση-επιμέλεια: Γ. Σίσκος, Θ. Μαντάς, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα, 2014.
 • Ε. Κοντακιώτης, Β. Τσάτσας, Κλινική Ενδοδοντολογία, Εκδόσεις: d.K.S, Αθήνα, 2004.ζ`