Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 10ου εξαμήνου » Περιοδοντολογία ΙΙ (51213)

Περιοδοντολογία ΙΙ

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Yπεύθυνοι: Καθηγητής  Φ. Μαδιανός & Καθηγήτρια  Ε. Πεπελάση
 • Εργαστήριο: Περιοδοντολογίας
 • η-Τάξη DENT531

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι ικανός να:

 • εντάσσει την όποια περιοδοντική θεραπεία στα πλαίσια της συνολικής Αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενούς,
 • ιεραρχεί τις απαραίτητες και προβλεπόμενες θεραπευτικές ενέργειες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο θεραπείας,
 • συνθέτει αρχικό, εναλλακτικό και τελικό σχέδιο θεραπείας, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου αλλά του συνόλου των οδοντιατρικών αναγκών του ασθενούς,
 • διατηρεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα τόσο σε ασθενείς με περιοδοντική θεραπεία, όσο και σε ασθενείς που απαιτείται συνολική αντιμετώπιση τους.

Το μάθημα ανήκει σε ομάδα μαθημάτων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ομάδας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία. Λήψη αποφάσεων. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Διάγνωση των περιοδοντικών νόσων και καταστάσεων. Αξιολόγηση της πρόγνωσης των δοντιών. Αξιολόγηση δοντιών για στηρίγματα προσθετικών εργασιών (διάγνωση, πρόγνωση, δυνατότητα αποκατάστασης). Σχέδιο θεραπείας σε σύνθετα περιστατικά ασθενών που χρήζουν συνολικής αντιμετώπισης. Φάσηελέγχου φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών (ή μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία). Ιδιαιτερότητες και συμβάματα κατά την ενδοδοντική θεραπεία που επηρεάζουν τους περιοδοντικούς ιστούς. Αποκατάσταση του ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού. Χειρουργική αποκάλυψη μύλης (Πότε, πως). Αντιμετώπιση καταγμάτων των δοντιών. Επιλογή τεχνικής - υλικού. Η σημασία της επανεξέτασης και της διατήρησης του αποτελέσματος του περιοδοντικού ασθενούς. Συζήτηση επί κλινικών περιστατικών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Κλινική άσκηση, Σεμινάρια Σχεδίου Θεραπείας (πρόσωπο με πρόσωπο) Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Κλινικά περιστατικά σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών οδηγών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Χρήση διαδικτύου κατά τη διδασκαλία
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία με φοιτητές
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση: Αξιολόγηση κλινικής πράξης με βάση κλινικά κριτήρια γνωστοποιημένα στους φοιτητές και αναρτημένα στην η-τάξη.
 • Τελική συμπερασματική αξιολόγηση:
 • Τελική θεωρητική αξιολόγηση: (100% του τελικού βαθμού) με προφορική αξιολόγηση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ι.Α. Βρότσος, Ι.Κ. Καρούσης, Περιοδοντολογία- Εμφυτευματολογία (1ος Τόμος), Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, Αθήνα, 1η έκδοση, 2016.
 • Ι.Α. Βρότσος, Ι.Κ. Καρούσης, Περιοδοντολογία- Εμφυτευματολογία (2ος Τόμος), Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, Αθήνα, 1η έκδοση, 2016.