Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 10ου εξαμήνου » Περιοδοντολογία ΙΙ (51213)

Περιοδοντολογία ΙΙ

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Yπεύθυνος:  Ι. Βρότσος - Καθηγητής
 • Εργαστήριο: Περιοδοντολογίας

Εκπαιδευτικό υλικό

Σκοπός

Η πρόληψη και η αναχαίτιση της περιοδοντικής νόσου, καθώς και η αντιμετώπιση κάθε μορφής βλάβης των περιοδοντικών ιστών παρέχοντας την αναγκαία κατά περίπτωση θεραπεία, με βάση τις βιολογικές αρχές που διέπουν την αποκατάσταση της περιοδοντικής υγείας και τη διατήρήση της μακροχρόνια.

Στόχοι

Ο φοιτητής, στο τέλος του 10ου εξαμήνου θα πρέπει:

 1. Να εντάσσει την όποια περιοδοντική θεραπεία στα πλαίσια της Συνολικής Αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενούς.
 2. Να ιεραρχεί τις απαραίτητες και προβλεπόμενες θεραπευτικές ενέργειες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο θεραπείας.
 3. Να συνθέτει αρχικό, εναλλακτικό και τελικό σχέδιο θεραπείας, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου αλλά του συνόλου των οδοντιατρικών αναγκών του ασθενούς.
 4. Να διατηρεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα τόσο σε ασθενείς με περιοδοντική θεραπεία, όσο και σε ασθενείς που απαιτείται συνολική αντιμετώπιση τους.

Περιεχόμενο

Αξιολόγηση δοντιών για στηρίγματα προσθετικών εργασιών (διάγνωση - πρόγνωση - αξιοποίηση). Ιδιαιτερότητες και συμβάματα κατά την ενδοδοντική θεραπεία στην κλινική πράξη. Αποκατάσταση του ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού. Επιλογή τεχνικής - υλικού (άξονες - επένθετα - στεφάνες). Επιλογή θέσεων θεραπείας και καταγραφές στην προσθετική. Χειρουργική αποκάλυψη μύλης (Πότε–Πως). Αντιμετώπιση καταγμάτων των δοντιών. Επιλογή τεχνικής - υλικού (Σ.Ρ. – άξονες προκατασκευασμένοι και χυτοί - στεφάνες). Η αξία (σημασία) της επανεξέτασης του περιοδοντικού ασθενούς. Συζήτηση επί κλινικών περιστατικώνσης του περιοδοντικού ασθενούς. Συζήτηση επί κλινικών περιστατικών.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

 • Παραδόσεις
 • Σεμινάρια σε ομάδες στα πλαίσια του Σεμιναρίου Σχεδίου Θεραπείας της ΚΣΑΑ.
 • Κλινική άσκηση στα πλαίσια της ΚΣΑΑ.

Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης

 • Παρακολούθηση των σεμιναρίων του Σχεδίου Θεραπείας της ΚΣΑΑ.
 • Επιτυχής περάτωση των κλινικών απαιτήσεων και της κλινικής αξιολόγησης.
 • Επιτυχής τελική εξέταση.