Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου

ΜαθήμαΚατηγορίαΥπεύθυνοςη-Τάξη
Ανατομική IΙ Ιατροβιολογικά & Ιατρικά Μαθήματα Αναπλ. Καθηγητής Θ. Τρουπής,
Εργαστήριο Ανατομίας
-
Βιολογική Χημεία Ι Ιατροβιολογικά και Ιατρικά Μαθήματα Καθηγήτρια Ε. Μπάσδρα,
Εργαστήριο Βιολογικής Xημείας
MED701
Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία - Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος Οδοντιατρικά Μαθήματα Αναπλ. Καθηγητής Κ. Τόσιος, Εργαστήριο Στοματολογίας
&
Καθηγητής Β. Γοργούλης, Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας
DENT417
&
MED164
Οδοντιατρικά Υλικά Oδοντιατρικά Μαθήματα Καθηγητής Γ. Ηλιάδης,
Εργαστήριο Βιοϋλικών
DENT368
Οδοντική Μορφολογία και Εισαγωγή στη Σύγκλειση Οδοντιατρικά Μαθήματα Επικ. Καθηγητής Κ. Μασούρας,
Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής
DENT368