Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 2ου εξαμήνου (Νέο ΠΣ)

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

ΜαθήμαΚατηγορίαΥπεύθυνοςη-Τάξη
Ανατομική IΙ Ιατροβιολογικά Μαθήματα Αναπλ. Καθηγητής Θ. Τρουπής,
Εργαστήριο Ανατομίας
DENT518
Αρχές Βιοϋλικών Οδοντιατρικά Μαθήματα Καθηγητής Γ. Ηλιάδης,
Εργαστήριο Βιοϋλικών
DENT368
Ιατρική Φυσική Ιατροβιολογικά Μαθήματα Καθηγητής Π. Καραΐσκος,
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
MED684
Ιατρική Χημεία Ιατροβιολογικά Μαθήματα Καθηγήτρια Ε. Μπάσδρα,
Εργαστήριο Βιολογικής Xημείας
MED675
Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα Ι Οδοντιατρικά Μαθήματα Αναπλ. Καθηγητής Κ. Τόσιος,
Εργαστήριο Στοματολογίας
DENT587
Νευροφυσιολογία Ιατροβιολογικά Μαθήματα Καθηγητής Μ. Κουτσιλιέρης,
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας
-