Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Μαθήματα 3ου Εξαμήνου

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

ΜαθήμαΚατηγορίαΥπεύθυνοςη-Τάξη
Βιολογική Χημεία (51507) Ειδικού υποβάθρου Καθηγήτρια Ε. Μπάσδρα,
Εργαστήριο Βιολογικής Xημείας
DENT591
Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος Ι (51203) Ειδίκευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων Καθηγητής Χ. Αγγελόπουλος,
Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος
DENT420
Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα ΙΙ (51508) Ειδίκευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων Αν. Καθηγητής Χρ. Ραχιώτης,
Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής
DENT590
Μικροβιολογία - Ανοσολογία  (51190) Ειδικού υποβάθρου Καθηγητής Α. Τσακρής,
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
MED738
Πειραματική Φυσιολογία I (51509) Ειδικού υποβάθρου Ακαδημαϊκός - Καθηγητής Γ. Κόλλιας,
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας
MED1520