Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 3ου εξαμήνου » Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών (51067)
 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Συντονιστές: Αναπλ. Καθηγητής Ν. Κερεζούδης & Επίκ. Καθηγητής Χ. Ραχιώτης
 • Εργαστήριο: Ενδοδοντίας & Οδοντικής Χειρουργικής
 • η-Τάξη DENT293

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι ικανός:

 • Να παραθέτει τη σύγχρονη άποψη για την αιτιολογία της οδοντικής τερηδόνας.
 • Να αναλύει τη σημασία των βιοϋμενίων, το ρόλο των μικροβίων, το ρόλο του ξενιστή και της διατροφής στην ανάπτυξη της τερηδόνας στους ιστούς.
 • Να εξηγεί το μηχανισμό της απο- και επαναμεταλλικοποίησης των σκληρών οδοντικών ιστών.
 • Να περιγράφει την ιστοπαθολογία της τερηδόνας της αδαμαντίνης και της οδοντίνης.
 • Να αναγνωρίζει την κλινική εικόνα των διαφόρων μορφών τερηδόνας.
 • Να αναλύει την αιτιολογία και το μηχανισμό δημιουργίας της διάβρωσης, αποτριβής και απόσπασης.
 • Να απαριθμεί την ταξινόμηση των οδοντικών ανωμαλιών.
 • Να παραθέτει την αιτιολογία, την κλινική και ακτινογραφική εικόνα, τη διαφοροδιάγνωση και την κλινική σημασία των ανωμαλιών αριθμού, μεγέθους, σχήματος, δομής και ανατολής των δοντιών.
 • Να απαριθμεί την ταξινόμηση των οδοντικών δυσχρωμιών.
 • Να περιγράφει την αιτιολογία, την κλινική εικόνα, τη διαφοροδιάγνωση και την κλινική σημασία των οδοντικών δυσχρωμιών, που οφείλονται σε δομικές και ποσοτικές μεταβολές των σκληρών οδοντικών ιστών καθώς και σε ενσωμάτωση χρωστικών.
 • Να εξηγεί την έννοια της απορρόφησης των οδοντικών ιστών και τους μηχανισμούς προστασίας.
 • Να αναλύει τους αιτιολογικούς παράγοντες και τον παθογενετικό μηχανισμό του φαινόμενου της απορρόφησης των οδοντικών ιστών.
 • Να περιγράφει την αιτιολογία, την ακτινογραφική εικόνα και την κλινική σημασία της επιφανειακής απορρόφησης των οδοντικών ιστών

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Οδοντική τερηδόνα. Διάβρωση-αττοτριβή-αττόστταση των σκληρών οδοντικών ιστών. Οδοντικές ανωμαλίες. Οδοντικές δυσχρωμίες. Απορρόφηση οδοντικών ιστών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παράδοση (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Διεξαγωγή ηλεκτρονικών τεστ/ εξετάσεων
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Συμπερασματική αξιολόγηση με:
  • Ενδιάμεσες αξιολογήσεις (3) τρεις, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή
  • Δημιουργία Video από τους φοιτητές

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ν. Κερεζούδης, Α. Αγραφιώτη, Γ. Νικολουδάκη, Τ. Κοντογιάννης, Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών - Οδοντικές Ανωμαλίες - Οδοντολυσίες, Αθήνα 2017, Σημειώσεις αναρτημένες στο η-τάξη:DENT293
 • Χρ. Ραχιώτης, Γ. Βουγιουκλάκης, Οδοντική Τερηδόνα, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο Κάλλιπος, 1η έκδοση, Αθήνα 2016