Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 4ου εξαμήνου (Παλαιό ΠΣ) » Οδοντική Χειρουργική Ι (51210)

Οδοντική Χειρουργική Ι 4ο εξάμηνο

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Συντονιστής: Καθηγήτρια Α. Κακάμπουρα
 • Εργαστήριο: Οδοντικής Χειρουργικής
 • η-Τάξη DENT328

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι ικανός να:

 • Παραθέτει τις γενικές αρχές που πρέπει να πληροί μια αποδεκτή αποκατάσταση και τις βασικές ιδιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ένα εμφρακτικό υλικό.
 • Περιγράφει τα κλινικά και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (δραστηριότητα, ταχύτητα εξέλιξης) όλων των τύπων τερηδόνων, και να παραθέτει τις υπάρχουσες διαγνωστικές τεχνικές με τις ιδιαιτερότητες τους.
 • Προσδιορίζει τις ιδιαιτερότητες της αυχενικής περιοχής του δοντιού, να ταξινομεί τις μη τερηδονικές βλάβες, να περιγράφει τα κλινικά χαρακτηριστικά, τα αίτια πρόκλησης τους καθώς και τα επιδημιολογικά τους στοιχεία.
 • Περιγράφει το σύγχρονο πρότυπο διαχείρισης της τερηδόνας, να εξηγεί την έννοια του τερηδονικού κινδύνου, να απαριθμεί και αναλύει τους παράγοντες που οδηγούν στον προσδιορισμό του, να γνωρίζει τις ομάδες και τα κριτήρια ένταξης σε αυτές.
 • Να περιγράφει τα πρωτόκολλα και τις τεχνικές προληπτικής αντιμετώπισης των τερηδόνων καθώς και αναχαίτισης των αρχόμενων τερηδονικών βλαβών.
 • Απαριθμεί τις βασικές αρχές αποκοπής, τις υπάρχουσες τεχνικές και τα εργαλεία κοπής υγιών, τερηδονισμένων οδοντικών ιστών και υλικών αποκαταστάσεων, να εξηγεί τους μηχανισμούς κοπής, την αποτελεσματικότητα και την επίδραση τους στον πολφό και στους οδοντικούς ιστούς.Να γνωρίζει την ορολογία των οδοντικών κοιλοτήτων και να περιγράφει τις μηχανικές και βιολογικές αρχές διαμόρφωσης τους.
 • Περιγράφει τα ερεθίσματα και τους μηχανισμούς πρόκλησης πολφικής βλάβης, να προσδιορίζει τους παράγοντες που καθορίζουν την αναγκαιότητα για προστασία και να περιγράφει τη σύνθεση και τα βασικά χαρακτηριστικά των υλικών προστασίας.
 • Περιγράφει τη σύνθεση, αντίδραση πήξης, δομή, τύπους, φυσικομηχανικές, βιολογικές ιδιότητες των υλικών: αμάλγαμα, σύνθετη ρητίνη, υαλοϊονομερής κονία.
 • Περιγράφει τις αρχές συγκόλλησης στους οδοντικούς ιστούς, τα βασικά στοιχεία σύνθεσης των συγκολλητικών παραγόντων πολυμερών, τους μηχανισμούς μέσω των οποίων συγκολλούνται και να τους τοποθετεί σε αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών σε φυσικά εξαχθέντα δόντια
 • Αποκόπτει υγιείς και τερηδονισμένους οδοντικούς ιστούς σε φυσικά εξαχθέντα δόντια, διαμορφώνοντας κοιλότητες σύμφωνα με τις αρχές αποκοπής οδοντικών ιστών και με βάση το εμφρακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Εφαρμόζει τις τεχνικές προληπτικής έμφραξης οπών και σχισμών σε πλαστικά και φυσικά εξαχθέντα δόντια.
 • Χειρίζεται, τοποθετεί και διαμορφώνει τη σύνθετη ρητίνη σε αποκαταστάσεις έως και μέσης έκτασης, όλων των επιφανειών, οπισθίων δοντιών και δευτερευόντως το αμάλγαμα, επί πλαστικών και φυσικών εξαχθέντων δοντιών.
 • Χειρίζεται και να τοποθετεί τα υλικά προστασίας σε αποκαταστάσεις αμαλγάματος και σύνθετης ρητίνης, ποικίλου βάθους, σε πλαστικά και φυσικά εξαχθέντα δόντια.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Λήψη αποφάσεων. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Γενικές αρχές αποκατάστασης και υλικών; Τερηδόνα (κλινικά χαρακτηριστικά, διάγνωση); Τερηδονικός κίνδυνος και πρωτόκολλα διαχείρισης τερηδόνας; Μη τερηδονικές αυχενικές οδοντικές βλάβες; Αρχές και μέθοδοι αποκοπής σκληρών οδοντικών ιστών και υλικών; Εμφρακτικά υλικά - σύνθετη ρητίνη, αμάλγαμα, υαλοϊονομερής κονία; Αρχές συγκράτησης αποκαταστάσεων; Αρχές προστασίας πολφού σε αποκαταστάσεις; Κάλυψη οπών σχισμών (εργαστηριακή άσκηση); Αποκαταστάσεις, έως μέσης έκτασης, οπισθίων δοντιών, όλων των επιφανειών με σύνθετη ρητίνη και αμάλγαμα (εργαστηριακή άσκηση)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παράδοση, Εργαστηριακή άσκηση (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Διαδικτυακά μαθήματα (π.χ. youtube)
 • Εκπαιδευτικό βίντεο (DVD, CD, αναρτημένο στο διαδίκτυο)
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών οδηγών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση
 • Αυτοαξιολόγηση φοιτητών
 • Συμπερασματική αξιολόγηση με: Παρακολούθηση παραδόσεων (10%), Γραπτές αξιολογήσεις (2) σε θεωρητικές γνώσεις (30%), Ενδιάμεσες αξιολογήσεις (2) εργαστηριακής άσκησης (30%), Τελική εργαστηριακή και γραπτή αξιολόγηση με ερωτήσεις κλειστής απάντησης (30%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Κακάμπουρα Α. - Βουγιουκλάκης Γ. Βασικές Αρχές Οδοντικής Χειρουργικής. BrokenHill Publishers LTD, Αθήνα, 2011.