Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 5ου εξαμήνου » Φαρμακολογία Ι (51256)

Φαρμακολογία Ι

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Ιατροβιολογικά και Ιατρικά Μαθήματα
 • Συντονιστής: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Τυλιγάδα
 • Εργαστήριο: Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής
 • η-Τάξη DENT422

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να:

 • Περιγράφει και να κατανοεί τις βασικές αρχές της Φαρμακοδυναμικής και Φαρμακοκινητικής.
 • Έχει εξοικειωθεί με τις αρχές που διέπουν τη φαρμακευτική προσέγγιση του ασθενούς στην οδοντιατρική πράξη, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων και των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων.
 • Περιγράφει και να κατανοεί τη φαρμακολογία του αυτόνομου νευρικού συστήματος και των λείων μυϊκών ινών.
 • Περιγράφει και να κατανοεί τη φαρμακολογία του καρδιαγγειακού συστήματος.
 • Περιγράφει και να κατανοεί τη φαρμακολογία του αναπνευστικού συστήματος.
 • Περιγράφει και να κατανοεί τη φαρμακολογία του πεπτικού συστήματος.
 • Περιγράφει και να κατανοεί τη φαρμακολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος.
 • Περιγράφει και να κατανοεί τις φαρμακολογικές ιδιότητες των γενικών και των τοπικών αναισθητικών.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στη Φαρμακολογία - Φαρμακοδυναμική (μοριακοί στόχοι φαρμάκων, αγωνιστές-ανταγωνιστές, ισχύς, αποτελεσματικότητα) - Φαρμακοκινητική (απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμός, απέκκριση) - Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων - Ανεπιθύμητες ενέργειες - Φάρμακα του αυτόνομου νευρικού συστήματος και των λείων μυϊκών ινών - Φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος (αποσυμφορητικά της ρινός, αντιβηχικά, φάρμακα κατά του άσθματος) - Φάρμακα του καρδιαγγειακού συστήματος (καρδιοτονωτικά, αντιυπερτασικά φάρμακα, αντιστηθαγχικά, αντιαρρυθμικά, αντιπηκτικά φάρμακα) - Φάρμακα του πεπτικού συστήματος (αντιόξινα, αναστολείς της έκκρισης του γαστρικού υγρού, γαστροπροστατευτικά, αντιεμετικά φάρμακα, προκινητικά του εντέρου) - Φάρμακα του κεντρικού νευρικού συστήματος (αντιψυχωτικά, αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά, υπνωτικά, αντιπαρκινσονικά, αντιεπιληπτικά φάρμακα) - Γενικά και τοπικά αναισθητικά.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παράδοση (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών οδηγών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Τελική γραπτή συμπερασματική αξιολόγηση με ερωτήσεις κλειστής απάντησης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Katzung Β. Βασική και Κλινική Φαρμακολογία, 1η έκδοση, 2009.
 • Goodman & Gillman’s: Η Φαρμακολογική Βάση της Θεραπευτικής, Brunton L, 2η έκδοση, 2015.
 • Πρόσθετες σημειώσεις (σε μορφή PowerPoint) που αναρτώνται στην πλατφόρμα η-Τάξη.
 • Barnes PJ (2010) Inhaled corticosteroids. Pharmaceuticals (Basel) 3:514-40.
 • Becker DE (2011) Adverse drug interactions. Anesth Prog 58:31-41.
 • Billington CK, Penn RB, Hall IP (2017) β2 Agonists. Handb Exp Pharmacol 237:23-40.
 • Edwards IR, Aronson JK (2000) Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management. Lancet 356(9237): 1255-9.
 • Μαργαρίτου A, Κακολύρη Μ, Τυλιγάδα A (2016) Η1-αντισταμινικά φάρμακα: Ένας αιώνας εξελίξεων. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων, 43:118- 127.
 • Matera MG, Cazzola Μ (2017) Muscarinic receptor antagonists. Handb Exp Pharmacol 237:41-62.