Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 5ου εξαμήνου » Περιοδοντολογία Ι (51211)

Περιοδοντολογία Ι

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Yπεύθυνη: Αναπλ. Καθηγητής Ι. Καρούσης & Επικ. Καθηγητής Ι. Φουρμούζης
 • Εργαστήριο: Περιοδοντολογίας
 • η-Τάξη DENT445

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι ικανός :

 • Να γνωρίζει τους ιστούς που αποτελούν το περιοδόντιο και να περιγράφει τα κλινικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του φυσιολογικού και υγιούς περιοδοντίου.
 • Να κατανοήσει τους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς των νόσων του περιοδοντίου. Ιδιαίτερα να γνωρίζει το ρόλο της τρυγίας και των ιατρογενών παραγόντων στην αιτιοπαθογένεια των νόσων του περιοδοντίου, να εμβαθύνει στους μηχανισμούς της μη ειδικής και ειδικής ανοσίας όπως και στους μηχανισμούς της ιστικής καταστροφής. Να κατανοήσει την αμφίδρομη σχέση των περιοδοντικών νοσημάτων με άλλα συστηματικά νοσήματα του οργανισμού.
 • Να ταξινομεί και να περιγράφει τα περιοδοντικά νοσήματα με βάσει τα παθολογικά χαρακτηριστικά τους χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη ορολογία.
 • Να γνωρίζει τι περιλαμβάνει η μεθοδολογία εξέτασης και διάγνωσης και να διακρίνει ποιες είναι οι βασικές κλινικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν το παθολογικό περιοδόντιο όπως η αιμορραγία στην ανίχνευση (φλεγμονή), η βάθυνση της ουλοδοντικής σχισμής (θύλακος) και η απώλεια κλινικής πρόσφυσης και η υφίζηση των ούλων.
 • Να γνωρίζει τη διαγνωστική αξία των συμβατικών ακτινογραφιών και τις σύγχρονες ψηφιακές απεικονιστικές τεχνικές, τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητές τους σε σχέση με τη διάγνωση της περιοδοντικής νόσου.
 • Να αναγνωρίζει και να συνθέτει τα κλινικά καθώς και τα ακτινογραφικά του περιοδοντικού ασθενούς, προκειμένου να θέσει τη διάγνωση της περιοδοντικής νόσου.
 • Να γνωρίζει τι είναι η πρόγνωση στην Περιοδοντολογία και από ποιους επιμέρους παράγοντες επηρεάζεται τόσο η γενική όσο και η ειδική πρόγνωση.
 • Να γνωρίζει την κατανομή και την εξέλιξη των περιοδοντικών νόσων ή χαρακτηριστικών στον ανθρώπινο πληθυσμό, καθώς και τις παραμέτρους που τις διαμορφώνουν ή μπορούν να τις επηρεάσουν. Επίσης να διακρίνει τους επιδημιολογικούς δείκτες και τη χρήση τους κατά περίπτωση.
 • Να γνωρίζει τον στόχο και τους σκοπούς της περιοδοντικής θεραπείας.
 • Να συμπληρώνει και να αναλύει το ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό του περιοδοντικού ασθενή, να εντοπίζει τις υπάρχουσες περιοδοντικές βλάβες όπως και τους πιθανούς συνεργικούς παράγοντες.
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές χημειοπροφύλαξης του περιοδοντικού ασθενή.
 • Να κατανοεί την ιεράρχηση των επιμέρους θεραπευτικών ενεργειών που αφορούν αποκλειστικά στο περιοδόντιο, και να αναγνωρίζει άλλες θεραπευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της περιοδοντικής θεραπείας.
 • Να γνωρίζει τον ρόλο της οδοντικής πλάκας στην περιοδοντική νόσο, τα στάδια ωρίμανσής της καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους μελέτης αυτής.
 • Να γνωρίζει τις μεθόδους και τα μέσα στοματικής υγιεινής (οδοντόβουρτσα, μεσοδόντια βουρτσάκια, νήμα) και να εφαρμόζει αυτές σε εκμαγεία.Να αναγνωρίζει τα περιοδοντικά εργαλεία (εξέτασης - διάγνωσης - αποτρύγωσης - απόξεσης), τις μεθόδους ακονισμού τους καθώς και τον τρόπο χρήσης, λαβής και στήριξής τους κατά την εφαρμογή τους σε εκμαγεία.
 • Να είναι ικανός να απομακρύνει με τα περιοδοντικά εργαλεία τεχνητή υποουλική τρυγία από εκμαγεία σε phantoms και να αξιολογεί την αδρότητα της ριζικής επιφάνειας.
 • Να γνωρίζει τις μεθόδους ακινητοποίησης.
 • Μετά το τέλος των εργαστηριακών ασκήσεων να είναι ικανός να συζητήσει, να κάνει διαφορική διάγνωση, να δώσει ιδιαίτερη έμφαση όπου χρειάζεται και να προτείνει την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση σε κλινικά περιστατικά που παρουσιάζονται μέσω διαφανειών ή προβολής video.

Το μάθημα ανήκει σε ομάδα μαθημάτων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ομάδας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Αυτόνομη εργασία. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

3ος κύκλος μαθημάτων: Εξέταση, Διάγνωση, Πρόγνωση: Κλινική εξέταση του περιοδοντικού ασθενούς, Κινητικότητα των δοντιών, Ακτινολογική εξέταση του περιοδοντικού ασθενούς, Πρόγνωση, Επιδημιολογία των περιοδοντικών νόσων. Επανάληψη και έμφαση στα κύρια σημεία της θεματολογίας των προηγηθέντων μαθημάτων.

4ος κύκλος μαθημάτων: Θεραπευτική αντιμετώπιση των περιοδοντικών νόσων: I. Γενικά: Εισαγωγή και Σκοποί της περιοδοντικής Θεραπείας, Αξιολόγηση ιατρικού ιστορικού του περιοδοντικού ασθενούς, Χημειοπροφύλαξη. II. Φάση ελέγχου φλεγμονής: Σχέδιο θεραπείας, Στοματική υγιεινή, Μέσα περιοδοντικής θεραπείας, Εφαρμογές Laser στην Περιοδοντολογία, Αποτρύγωση-Ριζική απόξεση, Εξομάλυνση της σύγκλεισης, Ακινητοποίηση των δοντιών. Επανάληψη και έμφαση στα κύρια σημεία της θεματολογίας των προηγηθέντων μαθημάτων.

Σεμιναριακά μαθήματα (Τίτλοι): Κλινική εξέταση περιοδοντικού ασθενούς,

Κινητικότητα των δοντιών, Ακτινολογική εξέταση, Επιδημιολογικοί δείκτες, Πρόγνωση. Σκοποί της περιοδοντικής θεραπείας, Αξιολόγηση ιατρικού ιστορικού, Χημειοπροφύλαξη, Σχέδιο θεραπείας, Στοματική υγιεινή, Μέσα περιοδοντικής θεραπείας, Εφαρμογές Laser στην Περιοδοντολογία, Αποτρύγωση, Ριζική απόξεση, Εξομάλυνση σύγκλεισης, Ακινητοποίηση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παράδοση, Εργαστηριακή άσκηση (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση
 • Αυτοαξιολόγηση φοιτητών
 • Συμπερασματική αξιολόγηση με:
  1. Ενδιάμεση γραπτή αξιολόγηση (προαιρετική, max 20% του τελικού βαθμού, εάν περάσουν στην τελική εξέταση τη βάση του 5) με ερωτήσεις κλειστής απάντησης
  2. Τελική γραπτή συμπερασματική αξιολόγηση με ερωτήσεις ανοικτής και κλειστής απάντησης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ι.Α. Βρότσος, Ι.Κ. Καρούσης, Περιοδοντολογία- Εμφυτευματολογία (1ος Τόμος), Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, Αθήνα, 1η έκδοση, 2016.
 • Α. Τσάμη, I.Καρούσης, Συνεργασία I.Βρότσος, Περιοδοντολογία σε 100 βήματα, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, Αθήνα, 1η έκδοση, 2017.
 • Ηλεκτρονικές σημειώσεις και επαναληπτικές ερωτήσεις αξιολόγησης αναρτημένες στην η-τάξη.