Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 5ου εξαμήνου (Παλαιό ΠΣ) » Οδοντική Χειρουργική ΙΙ (51218Α)

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Συντονιστής: Επικ. Καθηγήτρια Μ. Αντωνιάδου
 • Εργαστήριο: Οδοντικής Χειρουργικής
 • η-Τάξη DENT148

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να:

 • Περιγράφει τη σύνθεση, αντίδραση πήξης, δομή, τύπους, φυσικομηχανικές, βιολογικές ιδιότητες των υλικών: κεραμικό, εργαστηριακά πολυμερή.
 • Περιγράφει τη σύνθεση, μηχανισμούς πήξης, χαρακτηριστικά και να αναφέρει την κλινική χρήση των ρητινωδών κονιών.Ονοματίζει τους τύπους των συγκρατητικών μέσων και τεχνικών των εμφρακτικών υλικών εκτεταμένων αποκαταστάσεων, και να περιγράφει τα χαρακτηριστικά τους.
 • Περιγράφει τις αρχές αποκατάστασης οπισθίων ζωντανών δοντιών με εκτεταμένη απώλεια οδοντικών ιστών καθώς και τις υπάρχουσες τεχνικές αποκατάστασης.
 • Περιγράφει τις αρχές αποκατάστασης ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με εκτεταμένη απώλεια οδοντικών ιστών καθώς και τις υπάρχουσες τεχνικές αποκατάστασης.
 • Παραθέτει τις βασικές αρχές και αρχές ανάλυσης της οδοντικής αισθητικής.
 • Περιγράφει τις βασικές αρχές του χρώματος και σχέσης χρώματος-οδοντικών ιστών-αισθητικών υλικών.
 • Αναφέρει τις συντηρητικές τεχνικές αντιμετώπισης αισθητικών προβλημάτων της πρόσθιας περιοχής του φραγμού
 • Περιγράφει τις ενδείξεις και τα πρωτόκολλα λεύκανσης μεμονωμένων δοντιών (ζωντανών και θεραπευμένων) καθώς και του όλου φραγμού.
 • Περιγράφει τους μηχανισμούς πρόκλησης καταγμάτων δοντιών, τα πρωτόκολλα διάγνωσης και αντιμετώπισης.
 • Χειρίζεται, τοποθετεί και διαμορφώνει τη σύνθετη ρητίνη σε αποκαταστάσεις προσθίων δοντιών κάθε έκτασης επί πλαστικών και φυσικών εξαχθέντων δοντιών.
 • Χειρίζεται, τοποθετεί και διαμορφώνει τη σύνθετη ρητίνη σε εκτεταμένες άμεσες και έμμεσες (επένθετες) αποκαταστάσεις οπισθίων δοντιών επί πλαστικών και φυσικών εξαχθέντων δοντιών.
 • Χειρίζεται, τοποθετεί και διαμορφώνει την υαλοϊονομερή κονία, ως εμφρακτικό υλικό σε μη αυχενικές κοιλότητες πλαστικών και φυσικών εξαχθέντων δοντιών

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. Αυτόνομη εργασία. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Λήψη αποφάσεων. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Υλικά έμμεσων αποκαταστάσεων - κεραμικά, εργαστηριακά πολυμερή- ρητινώδεις κονίες; Αρχές και τεχνικές εκτεταμένων αποκαταστάσεων οπισθίων δοντιών; Αρχές και τεχνικές αποκαταστάσεων ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών; Αρχές οδοντικής αισθητικής και ανάλυσης; Χρώμα - βασικές αρχές, χρώμα δοντιών σε σχέση με αποκαταστάσεις και εμφρακτικά υλικά; Κατάγματα δοντιών - κατηγορίες, διάγνωση, πρωτόκολλα; Λεύκανση δοντιών - ενδείξεις, αντενδείξεις, πρωτόκολλα; Αποκαταστάσεις προσθίων δοντιών με σύνθετη ρητίνη (εργαστηριακή άσκηση); Άμεσες και έμμεσες εκτεταμένες αποκαταστάσεις οπισθίων δοντιών με σύνθετη ρητίνη (εργαστηριακή άσκηση); Αποκαταστάσεις ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών (εργαστηριακή άσκηση); Αποκαταστάσεις αυχενικών βλαβών με υαλοϊονομερή κονία (εργαστηριακή άσκηση)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παράδοση, Εργαστηριακή άσκηση (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Διαδικτυακά μαθήματα (π.χ. youtube)
 • Εκπαιδευτικό βίντεο (DVD, CD, αναρτημένο στο διαδίκτυο)
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών οδηγών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση
 • Αυτοαξιολόγηση φοιτητή
 • Συμπερασματική αξιολόγηση με
  1. Παρακολούθηση παραδόσεων (10%),
  2. Γραπτές αξιολογήσεις (2) σε θεωρητικές γνώσεις (30%),
  3. Ενδιάμεσες αξιολογήσεις (2) εργαστηριακής άσκησης (30%),
  4. Τελική εργαστηριακή και γραπτή αξιολόγηση με ερωτήσεις κλειστής απάντησης (30%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Κακάμπουρα Α. - Βουγιουκλάκης Γ. Βασικές Αρχές Οδοντικής Χειρουργικής. Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα, 2011.