Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 6ου εξαμήνου » Ενδοδοντία I (51182)

Ενδοδοντία I

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα.
 • Συντονιστής: Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου
 • Εργαστήριο: Ενδοδοντίας
 • η-Τάξη DENT438

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι ικανός :

 1. Να έχει κατανοήσει την ιστοφυσιολογία του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών καθώς και τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα του πολφού και της οδοντίνης του δοντιού ως συνέπεια βλαπτικών παραγόντων και ηλικίας.
 2. Να ταξινομεί τις περιπτώσεις ενδείξεων και αντενδείξεων της ενδοδοντικής θεραπείας.
 3. Να έχει άριστη γνώση της μορφολογίας της πολφικής κοιλότητας τόσο από θεωρητικής άποψης όσο και μετά την παρατήρηση φυσικών εξαχθέντων δοντιών.
 4. Να περιγράφει τα διαδοχικά στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας και να είναι ενήμερος για τις τεχνικές απομόνωσης του ενδοδοντικού πεδίου.
 5. Να απαριθμεί και να εξηγεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά από τα υπάρχοντα εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιούνται στην Ενδοδοντία.
 6. Να είναι ικανός να προβεί σε διάνοιξη του μυλικού θαλάμου και να εντοπίζει τα στόμια των ριζικών σωλήνων σε φυσικά εξαχθέντα δόντια σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό.
 7. Να χειρίζεται επαρκώς τα κλασικά ενδοδοντικά εργαλεία και υλικά κατά την χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων σε πλαστικά και φυσικά εξαχθέντα μονόριζα και πολύριζα δόντια σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό.
 8. Να χειρίζεται επαρκώς τα κλασικά ενδοδοντικά εργαλεία και υλικά κατά την έμφραξη του ριζικού σωλήνα σε πλαστικά και φυσικά εξαχθέντα μονόριζα και πολύριζα δόντια σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό.
 9. Να απαριθμεί τα ανεπιθύμητα συμβάματα κατά την ενδοδοντική θεραπεία και τους τρόπους πρόληψης - αντιμετώπισής τους.
 10. Να γνωρίζει τις αρχές και τις τεχνικές αφαίρεσης του εμφρακτικού υλικού των ριζικών σωλήνων κατά την επανάληψη αποτυχημένων ενδοδοντικών θεραπειών.Να γνωρίζει τις αρχές και τις τεχνικές αποκατάστασης της μύλης ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού και να είναι ικανός να προετοιμάσει το ριζικό σωλήνα για υποδοχή άξονα.

Το μάθημα ανήκει σε ομάδα μαθημάτων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ομάδας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. Αυτόνομη εργασία. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Μορφολογία πολφικής κοιλότητας. Εργαλεία και υλικά στην Ενδοδοντία. Διάνοιξη του δοντιού για ενδοδοντική θεραπεία. Χημικομηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων. Έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Ιατρογενήσυμβάματα κατά την ενδοδοντική θεραπεία. Η μικροβιολογία στην ενδοδοντία. Νόσοι του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών. Αποκατάσταση των περιακρορριζικών ιστών. Οδοντόπονος. Διάγνωση και διαφοροδιάγνωση στην Ενδοδοντία. Επιλογή περίπτωσης για ενδοδοντική θεραπεία. Προετοιμασία για ενδοδοντική θεραπεία. Ενδοπεριοδοντικές βλάβες. Ενδοδοντική θεραπεία σε ασθενείς με γενικά νοσήματα. Σχέση Ενδοδοντίας - Προσθετικής- Ορθοδοντικής. Επιμήκη κατάγματα ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Συντηρητική θεραπεία πολφού- βλάβες νεογιλών. Τραυματικές βλάβες δοντιών. Ενδοδοντική θεραπεία σε δόντια με αδιάπλαστο ακρορρίζιο. Χειρουργική Ενδοδοντία. Ενδοδοντική θεραπεία σε μία συνεδρία. Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας. Ενδοδοντική θεραπεία σε άτομα τρίτης ηλικίας. Μικροδιείσδυση στην ενδοδοντική θεραπεία. Επιτυχία- αποτυχία ενδοδοντικής θεραπείας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Σεμιναριακή παράδοση, Εργαστηριακή άσκηση (πρόσωπο με πρόσωπο) 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Διεξαγωγή ηλεκτρονικών τεστ/ εξετάσεων
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση
 • Αυτοαξιολόγηση φοιτητών
 • Τελική γραπτή αξιολόγηση (100% του τελικού βαθμού) με ερωτήσεις ανοικτής απάντησης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Α. Μόρφης, Μ. Γεωργοπούλου, Ν. Κερεζούδης, Σημειώσεις Ενδοδοντίας I, Εκδόσεις ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2018.
 • Μ. Γεωργοπούλου, Μ. Κεράνη, Κ. Κοζυράκης, Π. Πανόπουλος, Γ. Σίσκος, Μ. Χαμπάζ, Σημειώσεις Ενδοδοντίας II, Εκδόσεις ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2018.
 • Μ. Χαμπάζ, Άτλαντας -Οδηγός Βασικής Ενδοδοντίας, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας , Αθήνα, 2012.
 • Β. Τσάτσας, Σύγχρονη Ενδοδοντία, Εκδόσεις Παρισιάνου Α, Αθήνα, 1988.
 • Baumann A. Michael, Rudolf Beer, Ενδοδοντολογία, Μετάφραση -επιμέλεια: Γ. Σίσκος, Θ. Μαντάς, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα, 2014.
 • Ε. Κοντακιώτης, Β. Τσάτσας, Κλινική Ενδοδοντολογία, Εκδόσεις: d.K.S, Αθήνα, 2004.