Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 6ου εξαμήνου (Παλαιό ΠΣ) » Φαρμακολογία ΙΙ (51257)

Φαρμακολογία ΙΙ

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Ιατροβιολογικά και Ιατρικά Μαθήματα
 • Συντονιστής: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Τυλιγάδα
 • Εργαστήριο: Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής
 • η-Τάξη DENT422

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να:

 • Έχει εξοικειωθεί με τις αρχές που διέπουν την εφαρμογή των αρχών της φαρμακολογίας στη φαρμακευτική προσπέλαση του ασθενούς στην οδοντιατρική πράξη, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ομάδων του πληθυσμού και της εξατομικευμένης θεραπείας.
 • Περιγράφει και να κατανοεί τις φαρμακολογικές ιδιότητες των φαρμάκων που χορηγούνται σε αλλεργικές καταστάσεις και να έχει εξοικειωθεί με τις αρχές της φαρμακευτικής αλλεργίας.
 • Περιγράφει και να κατανοεί τη φαρμακολογία της φλεγμονής και του πόνου.
 • Περιγράφει και να κατανοεί τις βασικές αρχές της αντιμικροβιακής θεραπείας και τις φαρμακολογικές ιδιότητες των αντιβιοτικών, αντιμυκητιασικών, αντιπρωτοζωικών, ανθελμινθικών και αντιικών φαρμάκων.Περιγράφει και να κατανοεί τις αρχές της αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας και της στοχευμένης αντικαρκινικής θεραπείας.
 • Περιγράφει και να κατανοεί τις αρχές της ανοσοφαρμακολογίας, με έμφαση στα ανοσορρυθμιστικά φάρμακα και τους βιολογικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των μονοκλωνικών αντισωμάτων.
 • Περιγράφει και να κατανοεί τη φαρμακολογία του ενδοκρινικού συστήματος.
 • Κατανοεί τις αρχές της συνταγογράφησης των φαρμάκων και τη σημασία της φαρμακοεπαγρύπνησης.
 • Έχει εξοικειωθεί με τις αρχές των κλινικών μελετών στη φαρμακολογία.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Φαρμακολογία της φλεγμονής και του πόνου (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και ναρκωτικά αναλγητικά φάρμακα, παρακεταμόλη) - Φάρμακα σε αλλεργικές καταστάσεις (Η1 αντισταμινικά) - Βασικές αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας - Αντιβιοτικά φάρμακα - Αντιφυματικά και αντιλεπρικά φάρμακα - Αντιμυκητιασικά φάρμακα - Αντιπρωτοζωικά φάρμακα (ανθελονοσιακά, φάρμακα στην αμοιβάδωση, λαμβλίαση, τοξοπλάσμωση, λεϊσμανίαση, τρυπανοσωμίαση, ελονοσία) - Ανθελμινθικά φάρμακα - Αντιικά φάρμακα - Αντινεοπλασματικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα και στοχευμένη αντικαρκινική θεραπεία - Ανοσορρυθμιστικά φάρμακα - Βιολογικοί παράγοντες - Φαρμακολογία του ενδοκρινικού συστήματος (κορτικοειδή, αντιθυρεοειδικά, οιστρογόνα, ανδρογόνα, αντιανδρογόνα, αντισυλληπτικά, αντιδιαβητικά φάρμακα) - Φαρμακευτική αλλεργία - Φαρμακολογία ειδικών πληθυσμών (παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, χρονίως πάσχοντες) - Εξατομικευμένη θεραπεία, συννοσηρότητες και φάρμακα - Αρχές συνταγογράφησης των φαρμάκων - Φαρμακοεπαγρύπνηση - Κλινικές μελέτες στη φαρμακολογία.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παράδοση (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών οδηγών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Τελική γραπτή συμπερασματική αξιολόγηση με ερωτήσεις κλειστής απάντησης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Katzung Β. Βασική και Κλινική Φαρμακολογία, 1η έκδοση, 2009.
 • Goodman & Gillman’s: Η Φαρμακολογική Βάση της Θεραπευτικής, Brunton L, 2η έκδοση, 2015.
 • Πρόσθετες σημειώσεις (σε μορφή PowerPoint) που αναρτώνται στην πλατφόρμα η-Τάξη
 • Becker DE (2010) Pain management: Part 1: Managing acute and postoperative dental pain. Anesth
 • Prog 57:67-79.
 • Becker DE (2014) Adverse drug reactions in dental practice. Anesth Prog 61:26-33.
 • Bhole MV, Manson AL, Seneviratne SL, Misbah SA (2012) IgE-mediated allergy to local anaesthetics: separating fact from perception: a UK perspective. Br JAnaesth 108:903-11.
 • Dryden M, Johnson AP, Ashiru-Oredope D, Sharland M (2011) Using antibiotics responsibly: right drug, right time, right dose, right duration. J Antimicrob Chemother 66:2441-3.
 • Kowalski ML, Agache I, Bavbek S et al. (2018) Diagnosis and management of NSAID-Exacerbated Respiratory Disease (N-ERD)-a EAACI position paper. Allergy doi: 10.1111/all.13599.
 • Lewis K (2016) New approaches to antimicrobial discovery. Biochem Pharmacol pii:S0006-2952(16)30389-6
 • Lewis RE (2011) Current concepts in antifungal pharmacology. Mayo Clin Proc 86:805-17.
 • Lofmark S, Edlund C, Nord CE (2010) Metronidazole is still the drug of choice for treatment of anaerobic infections. Clin Infect Dis 50(S1):S16-23.
 • Tiligada E, Ishii M, Riccardi C et al. (2015) The expanding role of immunopharmacology: IUPHAR Review 16. Br J Pharmacol 172:4217-27.