Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 6ου εξαμήνου (Παλαιό ΠΣ) » Κλινική Άσκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (51252Γ)

Κλινική Άσκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών

Υπέυθυνοι Κλινικής Άσκησης 6ου Εξαμήνου:

 • Επικ. Καθηγήτρια Μ. Αναγνώστου, Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής 
 • Αναπλ. Καθηγήτρια Ξ.Δερέκα, Εργαστήριο Περιοδοντολογίας
 • η-Τάξη DENT266

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να:

 • Έχει εξοικειωθεί στον έλεγχο του πεδίου εργασίας και των λοιμώξεων, στη διαχείριση του ασθενή και στην οδοντιατρική 4 χειρών.
 • Διαγιγνώσκει τερηδονικές βλάβες και να τις σημειώνει στο οδοντόγραμμα.
 • Αξιολογεί αποκαταστάσεις και να εντοπίζει αισθητικά προβλήματα των δοντιών.
 • Προσδιορίζει τον τερηδονικό κίνδυνο.
 • Διαμορφώνει σχέδιο αντιμετώπισης των τερηδονικών βλαβών.
 • Εφαρμόζει πρόγραμμα πρόληψης με φθοριώσεις δοντιών, τροποποίηση διαιτολογίου και να τοποθετεί υλικά κάλυψης οπών και σχισμών.
 • Πραγματοποιεί πράξεις όπως κάλυψη οπών/σχισμών, προληπτικές αποκαταστάσεις με σύνθετες ρητίνες, αποκαταστάσεις κοιλοτήτων Ιης ομάδας με σύνθετη ρητίνη ή αμάλγαμα.
 • Γνωρίζει τι περιλαμβάνει η μεθοδολογία εξέτασης και διάγνωσης και να διακρίνει ποιες είναι οι βασικές κλινικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν το παθολογικό περιοδόντιο όπως η αιμορραγία στην ανίχνευση (φλεγμονή), η βάθυνση της ουλοδοντικής σχισμής (θύλακος), η απώλεια κλινικής πρόσφυσης και η υφίζηση των ούλων.
 • Αναγνωρίζει και να συνθέτει τα κλινικά, ακτινογραφικά και εργαστηριακά ευρήματα του περιοδοντικού ασθενούς προκειμένου να θέσει τη διάγνωση.Συμπληρώνει και να αναλύει το ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό του περιοδοντικού ασθενούς, να εντοπίζει τις υπάρχουσες περιοδοντικές βλάβες όπως και τους πιθανούς συνεργικούς παράγοντες.
 • Συμπληρώνει το περιοδοντόγραμμα.
 • Αξιολογεί την πιθανή εμπλοκή του γενικού παράγοντα στην αιτιολογία της περιοδοντικής νόσου.
 • Διδάσκει και να εκπαιδεύει τον ασθενή στις σύγχρονες μεθόδους στοματικής υγιεινής.
 • Διεκπεραιώνει απλές θεραπευτικές ενέργειες, όπως η αποτρύγωση και η στίλβωση των δοντιών.
 • Αποκτήσει τις θεωρητικές γνώσεις στην αξιολόγηση παραγόντων που αφορούν το υπό ενδοδοντική θεραπεία δόντι.
 • Ασκηθεί στην εφαρμογή απομονωτήρα και στις διαγνωστικές δοκιμασίες ζωτικότητας του πολφού.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.

Περιεχόμενο

Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου μετά από επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους στο μάθημα της Οδοντικής Χειρουργικής (4ου και 5ου εξαμήνου), της Περιοδοντολογίας (4ου και 5ου εξαμήνου) και της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος (3ου εξαμήνου) ξεκινούν την κλινική τους άσκηση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Σεμινάρια, Κλινική άσκηση (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών οδηγών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση
 • Συμπερασματική προφορική αξιολόγηση κατά την κλινική άσκηση.