Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 7ου εξαμήνου » Ενδοδοντία II (51215Β)

Ενδοδοντία ΙI

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα.
 • Συντονιστής: Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου
 • Εργαστήριο: Ενδοδοντίας
 • η-Τάξη DENT452

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει:

 • Να είναι ικανός να αξιολογήσει τα συμπτώματα του ασθενούς καθώς και τα ευρήματα από την κλινική και ακτινογραφική εξέταση ώστε να καταλήξει στην σωστή διάγνωση.
 • Να είναι σε θέση να εξηγήσει στον ασθενή τις ιδιαιτερότητες της ενδοδοντικής θεραπείας καθώς και αυτές που αφορούν την αποκατάσταση της μύλης.103
 • Να είναι ικανός να κάνει μια σωστή ενδοδοντική θεραπεία, σε απλά κυρίως ενδοδοντικά περιστατικά.
 • Να μπορεί να αξιολογήσει την ποιότητα των ήδη υπαρχουσών ενδοδοντικών θεραπειών σύμφωνα με τα αποδεκτά συστήματα κλινικών κριτηρίων και να προτείνει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης σε συνεργασία με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα.
 • Να είναι ικανός να αντιμετωπίσει ενδοδοντικά περιστατικά σε διάφορες ομάδες ασθενών συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων.
 • Να έχει λεπτομερή γνώση της διαφοροδιάγνωσης του προσωπικού πόνου, συμπεριλαμβανομένου αυτού που προέρχεται από τραυματισμό του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών.
 • Να χειρίζεται ασθενείς πάσχοντες από πόνο που προκαλείται μεταξύ των συνεδριών της ενδοδοντικής θεραπείας να παρέχει αποτελεσματική ανακούφιση από τα συμπτώματα.
 • Να έχει γνώση των αρχών και τεχνικών αντιμετώπισης του οδοντικού τραύματος και των δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο.Να αναγνωρίζει τα πιθανά ιατρογενή σφάλματα κατά την ενδοδοντική θεραπεία και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης τους.

Το μάθημα ανήκει σε ομάδα μαθημάτων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ομάδας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου και ηλικίας. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Εργαλεία και υλικά στην Ενδοδοντία. Διαγνωστική μεθοδολογία-επιλογή περιπτώσεων για ενδοδοντική θεραπεία. Μορφολογία πολφικής κοιλότητας (κλινική και ακτινογραφική εκτίμηση). Προσδιορισμός μήκους εργασίας. Χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων. Έμφραξη ριζικών σωλήνων. Συμβάματα κατά την χημικομηχανική επεξεργασία και την έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας. Αντιμετώπιση έκτακτων επώδυνων περιστατικών πολφικής και περιακρορριζικής αιτιολογίας. Μικροβιολογία στο χώρο της Ενδοδοντίας. Πολφική και περιακρορριζική φλεγμονή. Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Ενδοπεριοδοντικές βλάβες. Απορρόφηση οδοντικών ουσιών. Αντιμετώπιση δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο. Κατάγματα μύλης και ρίζας. Μετατοπίσεις των δοντιών. Αντιμετώπιση χρόνιων περιακρορριζικών αλλοιώσεων. Συστηματική χορήγηση φαρμάκων στην ενδοδοντία. Νέες τεχνολογίες στην Ενδοδοδοντία. Αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα χειρουργικής ενδοδοντικής θεραπείας. Γενική συζήτηση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Σεμινάριο, Κλινική άσκηση, Σεμινάριο Σχεδίου Θεραπείας (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών οδηγών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Χρήση διαδικτύου κατά τη διδασκαλία
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση: Αξιολόγηση κλινικής πράξης με βάση κλινικά κριτήρια γνωστοποιημένα στους φοιτητές και αναρτημένα στην η-τάξη.
 • Συμπερασματική προφορική αξιολόγηση κατά την κλινική άσκηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Α. Μόρφης, Μ. Γεωργοπούλου, Ν. Κερεζούδης, Σημειώσεις Ενδοδοντίας I, Εκδόσεις ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2018.
 • Μ. Γεωργοπούλου, Μ. Κεράνη, Κ. Κοζυράκης, Π. Πανόπουλος, Γ. Σίσκος, Μ. Χαμπάζ, Σημειώσεις Ενδοδοντίας II, Εκδόσεις ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2018.
 • Μ. Χαμπάζ, Άτλαντας-Οδηγός Βασικής Ενδοδοντίας, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα, 2012.
 • Β. Τσάτσας, Σύγχρονη Ενδοδοντία, Εκδόσεις Παρισιάνου Α, Αθήνα, 1988.
 • Baumann A. Michael, Rudolf Beer, Ενδοδοντολογία, Μετάφραση-επιμέλεια: Γ. Σίσκος, Θ. Μαντάς, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα, 2014.
 • Ε. Κοντακιώτης, Β. Τσάτσας, Κλινική Ενδοδοντολογία, Εκδόσεις: d.K.S, Αθήνα, 2004
 • D. Arens, A. Gluskin, Ch. Peters, Ο. Peters., Πρακτικά Μαθήματα Ενδοδοντίας, Μετάφραση-επιμέλεια: Γ. Σίσκος, Γ. Κωστούρος, Εκδόσεις: Οδοντιατρικό Βήμα, Αθήνα, 2011.