Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 7ου εξαμήνου » Περιοδοντολογία ΙΙ (51213Β)

Περιοδοντολογία ΙΙ 7ο & 8ο εξάμηνο

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Διδάσκεται το: 7o & 8o Εξάμηνο
 • Συντονίστρια: Επίκ. Καθηγήτρια,  Ξ. Δερέκα
 • Εργαστήριο: Περιοδοντολογίας

Εκπαιδευτικό υλικό

Σκοπός

Η  πρόληψη  και  η  αναχαίτιση  της  περιοδοντικής  νόσου,  καθώς  και  η  αντιμετώπιση κάθε  μορφής  βλάβης  των  περιοδοντικών  ιστών  παρέχοντας  την  αναγκαία  κατά περίπτωση  θεραπεία,  με  βάση  τις  βιολογικές  αρχές  που  διέπουν  την  αποκατάσταση της περιοδοντικής υγείας και τη διατήρήση της μακροχρόνια.

Στόχοι

Ο φοιτητής, στο τέλος του 8ου εξαμήνου θα πρέπει:

 1.  Να αναγνωρίζει το φυσιολογικό από το παθολογικό περιοδόντιο μετά από κλινική αξιολόγηση των ούλων.
 2. Να εξετάζει και να διαγιγνώσκει το περιοδοντολογικό πρόβλημα του ασθενούς μετά την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης κλινικής εξέτασης και ενός επαρκούς ακτινολογικού ελέγχου, εκείνου που τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης αιτιολογούν και υποδεικνύουν.
 3. Να αξιολογεί επιμελώς τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης και του ακτινολογικού ελέγχου και να είναι ικανός να καταγράφει αυτά στο δελτίο του περιοδοντικού ασθενή.
 4. Να προσδιορίζει τη μορφή, την έκταση και τη βαρύτητα της περιοδοντικής νόσου και να καθορίζει την πρόγνωση των περιοδοντικά προσβεβλημένων δοντιών μετά την περιοδοντική θεραπεία.
 5. Να καθορίζει το εξατομικευμένο σχέδιο της περιοδοντικής θεραπείας και να επιλέγει τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποκατάστασης των περιοδοντικών βλαβών σε συνάρτηση με τον ίδιο τον ασθενή.
 6. Να αντιμετωπίζει εκείνες τις περιπτώσεις των ασθενών (ασθενείς με γενικά νοσήματα, παιδιά και έφηβοι, ειδικές μορφές περιοδοντικής νόσου) ή των περιοδοντικών βλαβών (προβλήματα της περιοχής συμβολής των ριζών, εφαρμοσμένη κλινική φαρμακολογία με τη γενική οδό ή την τοπική εφαρμογή) που απαιτείται διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση.
 7. Να αξιολογεί εκείνες τις περιπτώσεις των ασθενών (νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα) ή των βλαβών (ουλικό και περιοδοντικό απόστημα) που απαιτείται άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση και να εφαρμόζει τις ανάλογες θεραπευτικές ενέργειες.
 8. Να συντάξει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά το σχέδιο της θεραπείας κάθε περιοδοντικού ασθενούς με ουλίτιδα, αρχόμενη ή και μέσης βαρύτητας περιοδοντίτιδα.
 9. Να διδάξει στοματική υγιεινή και να ενεργοποιήσει κατάλληλα τον ασθενή στην εφαρμογή της.
 10. Να αναγνωρίζει τα περιοδοντικά εργαλεία (αποτρύγωσης και ριζικής απόξεσης) και να εξοικειωθεί με τον τρόπο χρήσης τους (λαβή και στήριξη) στην κλινική και τις θέσεις εργασίας, ανάλογα με την γνάθο, το ημιμόριο και τον τύπο των δοντιών που εργάζεται.
 11. Να καθορίζει το αποτέλεσμα της περιοδοντικής θεραπείας μετά από την καταγραφή και την ποιοτική αξιολόγηση συγκεκριμένων κλινικών παραμέτρων.
 12. Να διακρίνει κατά τη φάση της επαναξιολόγησης εκείνες τις περιπτώσεις περιοδοντικών ασθενών ή βλαβών που απαιτούν και περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση, δηλαδή χειρουργική αντιμετώπιση των βλαβών.
 13. Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει σύστημα επανάκλησης σε κάθε περιοδοντικά θεραπευμένο ασθενή, ανάλογο με τις ανάγκες του, έτσι ώστε να κατανοήσει καλύτερα την σημασία της περιοδικής επανάκλησης και επανεξέτασης στη φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.
 14. Να εντάσσει την όποια περιοδοντική θεραπεία στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενούς.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στη θεραπευτική του περιοδοντίου. Μη χειρουργική θεραπεία - Ριζική απόξεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της. Χρήση αντιμικροβιακών παραγόντων στην περιοδοντική θεραπεία. Περιοδοντικός θύλακος - Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Ενδοστικές βλάβες - Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Υφίζηση ούλων. Ουλοβλεννογόνια προβλήματα - Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Περιοδοντικές βλάβες στην περιοχή συμβολής των ριζών - Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Αύξηση του όγκου των ούλων - Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Επούλωση περιοδοντικών ιστών ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες θεραπευτικές τεχνικές. Γενικά περί χειρουργικής του περιοδοντίου. Περιοδοντική θεραπεία- Ορθοδοντική- Επανορθωτική Οδοντιατρική. Αίτια αποτυχίας της περιοδοντικής θεραπείας. Περιοδοντική νόσος και θεραπεία σε παιδιά και εφήβους. Φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

 • Παραδόσεις.
 • Συμμετοχή στα σεμινάρια του Σχεδίου Θεραπείας της ΚΣΑΑ.
 • Κλινική άσκηση στα πλαίσια της ΚΣΑΑ.

Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης

 • Παρακολούθηση των σεμιναρίων του Σχεδίου Θεραπείας της ΚΣΑΑ.
 • Επιτυχής περάτωση των κλινικών απαιτήσεων και της κλινικής αξιολόγησης.