Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 7ου εξαμήνου » Στοματολογία Ι (51173Α)

Στοματολογία Ι 7ο & 8ο εξάμηνο

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Συντονιστής: Καθηγητής Ν. Νικητάκης
 • Εργαστήριο: Στοματολογίας
 • η-Τάξη DENT453

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι ικανός :

 • Να κατανοεί την αιτιοπαθογένεια και τις κλινικές εκδηλώσεις των ποικίλων συνδρόμων και δυσπλασιών του στόματος, των γνάθων και του προσώπου και τον πιθανό ρόλο των διάφορων μικροβιακών και φαρμακευτικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης.
 • Να αναγνωρίζει μικροσκοπικά κάθε μεταβολή της φυσιολογικής ιστολογικής δομής του βλεννογόνου, των σιαλογόνων αδένων και των οστών των γνάθων.
 • Να αναγνωρίζει τις στοιχειώδεις παθολογικές εξεργασίες και το ιστοπαθολογικό τους υπόβαθρο.
 • Να διακρίνει τις καλοήθεις εξεργασίες από τα κακοήθη νεοπλάσματα που αναπτύσσονται στο στοματικό βλεννογόνο, στα οστά των γνάθων και στους σιαλογόνους αδένες και να περιγράφει τα κλινικά, ακτινογραφικά και ιστοπαθολογικό τους χαρακτηριστικά.
 • Να γνωρίζει τους πιθανούς παράγοντες και μηχανισμούς που εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια των νόσων του στόματος.
 • Να αναγνωρίζει την αιτοπαθογένεια και τις στοματικές εκδηλώσεις γενικών/ συστηματικών νοσημάτων

Το μάθημα ανήκει σε ομάδα μαθημάτων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ομάδας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Σύνδρομα και δυσπλασίες του στόματος, των γνάθων, των σιαλογόνων αδένων και του προσώπου. Στοιχειώδεις παθολογικές εξεργασίες στο βλεννογόνο του στόματος. Διαγνωστική προσέγγιση των νόσων του στόματος. Κλινικά καιιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά όγκων και κύστεων του στόματος. Κλινικά και ιστοτταθολογικά χαρακτηριστικά φλεγμονωδών νόσων του στόματος. Κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά μελαγχρωματικών αλλοιώσεων του στόματος. Κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά ενδοοστικών βλαβών των γνάθων. Παθήσεις των σιαλογόνων αδένων. Στοματικές εκδηλώσεις λοιμωδών νόσων. Στοματικές εκδηλώσεις δερματοβλεννογόνιων νόσων. Στοματικές εκδηλώσεις αυτοάνοσων νοσημάτων. Στοματικές εκδηλώσεις αιματολογικών νοσημάτων και στερητικών καταστάσεων. Πρόληψη καρκίνου του στόματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παράδοση, Εργαστηριακή άσκηση (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Εκπαιδευτικό βίντεο (DVD, CD, αναρτημένο στο διαδίκτυο)
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση
 • Συμπερασματική προφορική αξιολόγηση κατά την εργαστηριακή άσκηση. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Σκλαβούνου Αλεξάνδρα, Παθολογία του Στόματος, Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα 2018.
 • Διαδραστικό DVD: Σκλαβούνου Αλεξάνδρα, Συνήθη νοσήματα του στόματος. Από τη στοιχειώδη βλάβη στη διάγνωση και στη θεραπεία. Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα 2018.