Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 7ου εξαμήνου (Παλαιό ΠΣ) » Οδοντική Χειρουργική ΙΙ (51218Β)

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Συντονιστής: Αναπλ. Καθηγητής Χ. Ραχιώτης
 • Εργαστήριο:  Οδοντικής Χειρουργικής
 • η-Τάξη DENT426

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να:

 • Συμπληρώνει το οδοντιατρικό ιστορικό, να προσδιορίζει σε ασθενείς την ομάδα τερηδονικού κινδύνου τους και να διαμορφώνει, κατά περίπτωση, ολοκληρωμένα σχέδια αντιμετώπισης της τερηδόνας.
 • Διαγιγνώσκει κλινικά και ακτινογραφικά κάθε μορφή τερηδονικής βλάβης, να συσχετίζει κλινική και ιστολογική εικόνα και να αφαιρεί αποτελεσματικά τους τερηδονισμένους ιστούς.
 • Αξιολογεί την ποιότητα των αποκαταστάσεων (που ήδη υπάρχουν τον ασθενή ή που ο ίδιος πραγματοποιεί), σύμφωνα με τα αποδεκτά συστήματα κλινικών κριτηρίων.Αντιμετωπίζει κλινικά, αρχόμενες τερηδονικές βλάβες, επιλέγοντας τον κατάλληλο τρόπο διαχείρισης τους και να πραγματοποιεί κάλυψη οπών/ σχισμών και μικροσυντηρητικές αποκαταστάσεις, όπου απαιτείται.
 • Αντιμετωπίζει κλινικά, μέτριας έκτασης τερηδονικές βλάβες, επιλέγοντας και εφαρμόζοντας την κατάλληλη τεχνική αποκατάστασης.
 • Αντιμετωπίζει κλινικά αυχενικές μη τερηδονικές βλάβες και τερηδόνες ρίζας, προσδιορίζοντας τα αίτια πρόκλησης τους, επιλέγοντας και εφαρμόζοντας τον κατάλληλο τρόπο διαχείρισης και αποκατάστασης.
 • Επιλέγει κατά περίπτωση την κατάλληλη τεχνική και συγκρατητικό μέσο σε περιπτώσεις εκτεταμένης απώλειας οδοντικών ιστών.
 • Αντιμετωπίζει κλινικά, εκτεταμένες τερηδονικές βλάβες σε ενδοδοντικά και μη θεραπευμένα δόντια.
 • Επιλέγει κατά περίπτωση την κατάλληλη τεχνική αντιμετώπισης αισθητικών προβλημάτων, να περιγράφει τα κλινικά στάδια πραγματοποίησης της και να εφαρμόζει κάποιες από αυτές.

Το μάθημα ανήκει σε ομάδα μαθημάτων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ομάδας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών , με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου και ηλικίας. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Κλινική διάγνωση διαφόρων μορφών τερηδόνας και άλλων μορφών οδοντικών βλαβών. Κλινική εξέταση και αξιολόγηση αποκαταστάσεων. Συγκράτηση αποκαταστάσεων - μελέτη περιπτώσεων και κλινική εφαρμογή. Προστασία πολφού - μελέτη περιπτώσεων και κλινική εφαρμογή. Μη τερηδονικές αυχενικές οδοντικές βλάβες - μελέτη περιπτώσεων και κλινική εφαρμογή. Αντιμετώπιση αρχόμενων τερηδόνων - μελέτη περιπτώσεων και κλινική εφαρμογή Αντιμετώπιση τερηδόνων με σχηματισμό κοιλότητας μέσης έκτασης - μελέτη περιπτώσεων και κλινική εφαρμογή . Αντιμετώπιση τερηδόνων με εκτεταμένη απώλεια ιστών - μελέτη περιπτώσεων. Αντιμετώπιση δοντιών με κάταγμα - μελέτη περιπτώσεων. Αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων δοντιών - μελέτη περιπτώσεων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Σεμινάρια, Κλινική άσκηση, Σεμινάρια Σχεδίου Θεραπείας (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Κλινικά περιστατικά σε ηλεκτρονική μορφή
 • Κλινικός οδηγός σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ανακοινώσεις για το μάθημαΠαροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση: Αξιολόγηση κλινικής πράξης με βάση κλινικά κριτήρια γνωστοποιημένα στους φοιτητές και αναρτημένα στην η-τάξη.
 • Επίλυση κλινικών προβλημάτων
 • Συμπερασματική προφορική αξιολόγηση κατά την κλινική άσκηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Κακάμπουρα Α. - Βουγιουκλάκης Γ. Βασικές Αρχές Οδοντικής Χειρουργικής. BrokenHill Publishers LTD, Αθήνα, 2011.
 • Κακάμπουρα A. - Βουγιουκλάκης Γ. Συντηρητικές Αποκαταστάσεις-Κλινικός Οδηγός. Από τη διάγνωση στην αντιμετώπιση. BrokenHill Publishers LTD, Αθήνα, 2010.