Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 8ου εξαμήνου » Νοσοκομειακή Οδοντιατρική (51250)

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Συντονιστής: Επικ. Καθηγητής Ε. Βάρδας
 • Εργαστήριο: Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής
 • η-Τάξη DENT302

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Να περιγράφουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις κατά την οδοντιατρική αντιμετώπιση των ασθενών με γενικά νοσήματα.
 • Να διακρίνουν ποιοι από τους ασθενείς με γενικό νόσημα χρήζουν παραπομπής για οδοντιατρική αντιμετώπιση στο Νοσοκομείο.
 • Να περιγράφουν τους τρόπους άσκησης της Οδοντιατρικής σε νοσοκομειακό περιβάλλον.
 • Να αναγνωρίζουν τις βλάβες του στόματος που συνδέονται με τη HIV λοίμωξη/AIDS, τόσο σε επίπεδο πρώιμης διάγνωσης όσο και σε επίπεδο πρόγνωσης της λοίμωξης.
 • Να γνωρίζουν τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα των ογκολογικών ασθενών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους.
 • Να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη και τεχνικές των ογκολογικών θεραπειών και τις βασικές επιπλοκές τους στους διάφορους ιστούς και όργανα ώστε να μπορούν να συνεργαστούν με τον ιατρό ογκολόγο.
 • Να αναγνωρίζουν τις οξείες και όψιμες επιπλοκές των ογκολογικών θεραπειών στο οδοντογναθικό σύστημα και το βλεννογόνο.
 • Να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο θεράποντα ιατρό, λοιμωξιολόγο, ογκολόγο, κ.α., τις ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις και τις μυκητιάσεις του στόματος, καθώς και τη σχέση των λοιμώξεων στο στόμα με τις συστηματικές λοιμώξεις του ασθενούς.
 • Να γνωρίζουν την τυχόν συν-νοσηρότητα από τις αντινεοπλασματικές θεραπείες και φάρμακα, αλλά και την νοσηρότητα λόγω ηλικίας, όπως υποθυρεοειδισμός, σακχαρώδης διαβήτης, οστεοπόρωση, νεφροτοξικότητα, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιοτοξικότητα, καρδιολογικά προβλήματα, υπέρταση, διαταραχές πήξης αίματος, αντιπηκτική αγωγή, υποπρωτεϊναιμία, υποσιτισμός, καχεξία, κ.α.
 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν το κατάλληλο σχέδιο οδοντιατρικής φροντίδας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ογκολογικής θεραπείας, σε συνεργασία με τον ιατρό ογκολόγο, ώστε να συμβάλλουν στη μείωση του πόνου και την επίτευξη αποδεκτής ποιότητας ζωής, όπως την ορίζει ο ασθενής.Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτόνομη εργασία. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στη Νοσοκομειακή Οδοντιατρική. Ο ιατρικά βεβαρημένος ασθενής, είτε από το νόσημα είτε από τη θεραπεία για το νόσημα. Ανοσοανεπάρκειες/HIV λοίμωξη/AIDS. Οι βλάβες του στόματος με HIV λοίμωξη/AIDS. Η οδοντιατρική αντιμετώπιση των ασθενών με: (α) Νοητική υστέρηση ή φυσική αναπηρία - ΑμεΑ. (β) Ψυχικά Νοσήματα. Ασθενείς με νεφρικές παθήσεις: Επίπτωση στο Οδοντιατρικό σχέδιο Θεραπείας. Οι μυκητιάσεις ως ανερχόμενες λοιμώξεις σε ιατρικά βεβαρημένους ασθενείς στο Νοσοκομείο ή στο εξωτερικό ιατρείο. Ηπατική ανεπάρκεια, καρδιαγγειακές παθήσεις, πνευμονοπάθειες, σακχαρώδης διαβήτης, Ορισμοί και σχέσεις με οδοντιατρική θεραπεία. Χημειοθεραπείες: κλασικές και στοχεύουσες. Συστηματικές επιπλοκές και η σχέση τους με τη στοματική κοιλότητα. Η ακτινοθεραπεία κακοήθων όγκων κεφαλής & τραχήλου: Σιαλογόνοι αδένες/ στοματογναθικό σύστημα/GI tube. Επιπλοκές στο στόμα από τις ογκολογικές θεραπείες. Οστεονέκρωση των γνάθων σε ογκολογικούς ασθενείς που λαμβάνουν αντιοστεοκλαστικούς ή/και αντιαγγειογενετικούς παράγοντες.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παράδοση (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Κλινικά περιστατικά σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών οδηγών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Χρήση διαδικτύου κατά τη διδασκαλία
 • Επικοινωνία φοιτητών με διδάσκοντες για απορίες, ερωτήσεις
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Τελική γραπτή συμπερασματική αξιολόγηση με ερωτήσεις κλειστής απάντησης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ο. Νικολάτου-Γαλίτη, Οι Βλάβες του στόματος στον ογκολογικό ασθενή, Εκδόσεις Μπονισέλ, Αθήνα, 2001.
 • James w. Little, Donald A. Falace, Craig S . Miller, Nelson L. Rhodus, Dental management of the Medically compromised patient, Mosby, Elsevier, http:// evolve.elsevier.com, Αθήνα/Printed in Canada, 2008.