Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα ΠΠΣ » Μαθήματα 8ου εξαμήνου » Περιοδοντολογία ΙΙ (51213Γ)

Περιοδοντολογία ΙΙ 7ο & 8ο εξάμηνο

 • Το μάθημα εντάσσεται στα: Οδοντιατρικά Μαθήματα
 • Συντονίστρια: Ανάπλ. Καθηγήτρια,  Ξ. Δερέκα
 • Εργαστήριο: Περιοδοντολογίας
 • η-Τάξη DENT473

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι ικανός:

 • Να αναγνωρίζει το φυσιολογικό από το παθολογικό περιοδόντιο μετά από κλινική αξιολόγηση των ούλων.
 • Να εξετάζει και να διαγιγνώσκει το περιοδοντολογικό πρόβλημα του ασθενούς μετά την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης κλινικής εξέτασης και ενός επαρκούς ακτινολογικού ελέγχου, εκείνου που τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης αιτιολογούν και υποδεικνύουν.
 • Να αξιολογεί επιμελώς τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης και του ακτινολογικού ελέγχου και να είναι ικανός να καταγράφει αυτά στο δελτίο του περιοδοντικού ασθενή.
 • Να προσδιορίζει τη μορφή, την έκταση και τη βαρύτητα της περιοδοντικής νόσου και να καθορίζει την πρόγνωση των περιοδοντικά προσβεβλημένων δοντιών μετά την περιοδοντική θεραπεία.
 • Να καθορίζει το εξατομικευμένο σχέδιο της περιοδοντικής θεραπείας και να επιλέγει τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποκατάστασης των περιοδοντικών βλαβών σε συνάρτηση με τον ίδιο τον ασθενή.
 • Να αντιμετωπίζει εκείνες τις περιπτώσεις των ασθενών (ασθενείς με γενικά νοσήματα, παιδιά και έφηβοι, ειδικές μορφές περιοδοντικής νόσου) ή των περιοδοντικών βλαβών (προβλήματα της περιοχής συμβολής των ριζών, εφαρμοσμένη κλινική φαρμακολογία με τη γενική οδό ή την τοπική εφαρμογή) που απαιτείται διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση.Να αξιολογεί εκείνες τις περιπτώσεις των ασθενών (νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα) ή των βλαβών (ουλικό και περιοδοντικό απόστημα) που απαιτείται άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση και να εφαρμόζει τις ανάλογες θεραπευτικές ενέργειες.
 • Να συντάξει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά το σχέδιο της θεραπείας κάθε περιοδοντικού ασθενούς με ουλίτιδα, αρχόμενη ή και μέσης βαρύτητας περιοδοντίτιδα.
 • Να διδάξει στοματική υγιεινή και να ενεργοποιήσει κατάλληλα τον ασθενή στην εφαρμογή της.
 • Να αναγνωρίζει τα περιοδοντικά εργαλεία (αποτρύγωσης και ριζικής απόξεσης) και να εξοικειωθεί με τον τρόπο χρήσης τους (λαβή και στήριξη) στην κλινική και τις θέσεις εργασίας, ανάλογα με την γνάθο, το ημιμόριο και τον τύπο των δοντιών που εργάζεται.
 • Να καθορίζει το αποτέλεσμα της περιοδοντικής θεραπείας μετά από την καταγραφή και την ποιοτική αξιολόγηση συγκεκριμένων κλινικών παραμέτρων.
 • Να διακρίνει κατά τη φάση της επαναξιολόγησης εκείνες τις περιπτώσεις περιοδοντικών ασθενών ή βλαβών που απαιτούν και περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση, δηλαδή χειρουργική αντιμετώπιση των βλαβών.
 • Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει σύστημα επανάκλησης σε κάθε περιοδοντικά θεραπευμένο ασθενή, ανάλογο με τις ανάγκες του, έτσι ώστε να κατανοήσει καλύτερα την σημασία της περιοδικής επανάκλησης και επανεξέτασης στη φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.
 • Να εντάσσει την όποια περιοδοντική θεραπεία στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του οδοντιατρικού ασθενούς.

Το μάθημα ανήκει σε ομάδα μαθημάτων των οποίων τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ομάδας.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών , με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου και ηλικίας. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στη θεραπευτική του περιοδοντίου. Μη χειρουργική θεραπεία - Ριζική απόξεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της. Χρήση αντιμικροβιακών παραγόντων στην περιοδοντική θεραπεία. Περιοδοντικός θύλακος - Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Ενδοστικές βλάβες - Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Υφίζηση ούλων. Ουλοβλεννογόνια προβλήματα - Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Περιοδοντικές βλάβες στην περιοχή συμβολής των ριζών - Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Αύξηση του όγκου των ούλων - Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Επούλωση περιοδοντικών ιστών ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες θεραπευτικές τεχνικές. Γενικά περί χειρουργικής τουπεριοδοντίου. Περιοδοντική θεραπεία- Ορθοδοντική- Επανορθωτική Οδοντιατρική. Αίτια αποτυχίας της περιοδοντικής θεραπείας. Περιοδοντική νόσος και θεραπεία σε παιδιά και εφήβους. Φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Παράδοση, Κλινική άσκηση, Σεμινάρια Σχεδίου Θεραπείας (πρόσωπο με πρόσωπο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Παρουσιάσεις σε power point
 • Ανακοινώσεις για το μάθημα
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων (my-studies)
 • Διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του μαθήματος (survey.uoa.gr)
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές (ανάρτηση αποτελεσμάτων ιστοσελίδα)
 • Χρήση πλατφόρμας η-τάξη

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Διαμορφωτική αξιολόγηση:Αξιολόγηση κλινικής πράξης με βάση κλινικά κριτήρια γνωστοποιημένα στους φοιτητές και αναρτημένα στην η-τάξη.
 • Συμπερασματική προφορική αξιολόγηση κατά την κλινική άσκηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ι.Α. Βρότσος, Ι.Κ. Καρούσης, Περιοδοντολογία- Εμφυτευματολογία (2ος Τόμος), Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, Αθήνα, 1η έκδοση, 2016.